AA STUDIER


Problemet - Vad är mitt VERKLIGA Problem?


Skrivarvänlig version


Om du har en djup önskan att sluta dricka för gott, det första du måste göra då är att komma att förstå djupt i ditt hjärta, varför du har varit en sådan förlorare med att åstadkomma det här mest önskade målet.


STEG ETT


"Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen
– att vi inte längre kunde hantera våra liv."


Min MAKTLÖSHET inför alkohol är ett resultat av en allergisk reaktion, som alkoholister har för drogen etanol. Det är mycket enkelt, när jag väl tar de första få glasen, produceras ett krav/sug efter nästa glas, som är större än min viljestyrka för att motstå det nästa glaset.


Min OHANTERLIGHET är resultatet av mitt sinne (mentala), som inte kan få frid i sinnet utan alkohol i mitt blodomlopp. Ett sinne som kan komma ihåg känslan av sorglöshet och välbefinnande som direkt infinner sig efter ett par glas. Ett sinne som inte kan komma ihåg lidandet och förödmjukelsen, som följde med min förra dryckesepisod. Helt på egen hand, så är jag utan försvar mot det första glaset.


När jag verkligen förstår att jag inte längre har någon MAKT över min kropp eller över mitt sinne, när det gäller alkohol, är jag redo att titta på det nästa Steget.


Men jag måste också förstå faktumet, att jag inte har någon makt att kontrollera mängden jag dricker när jag väl har börjat dricka, att det inte är det VERKLIGA Problemet. Det VERKLIGA Problemet är att jag har ett SINNE, som jag inte längre kan lita på, för att hålla mig ifrån det första glaset.STEG TVÅ


"Vi kom till tro att en kraft större än vår egen
kunde återge oss vårt förstånd."


Jag kommer att finna att JAG KOMMER ATT TRO att det finns hopp för mitt tillfrisknande när jag läser berättelserna i Stora Boken, talar med tillfrisknade alkoholister och/eller besöker Talarmöten (Speaker Meetings) där tillfrisknade alkoholister berättar sina historier om hur de var när de drack, hur de anammade Anonyma Alkoholisters Program (Stegen & Traditionerna) som ett sätt att leva och hur deras liv är, som ett resultat av att de har gjort det.NU, MÅSTE JAG ÖVERVÄGA MINA ALTERNATIVOm jag verkligen kan se att brist på VILJEKRAFT, när det gäller alkohol, är mitt VERKLIGA Problem och att jag kan börja TRO att den nödvändiga KRAFTEN kan bli funnen, därför att jag kan se DET fungera hos andra hopplösa, hjälplösa alkoholister, står jag mellan det VERKLIGA Problemet (brist på kraft) och den RIKTIGA Lösningen (en Kraft större än mig själv eller alkohol). Jag är vid vändpunkten där jag nu måste ta ett beslut.


Om jag har några idéer om hur jag kanske kan betvinga det här Problemet genom mina egna ansträngningar eller med hjälp av andra eller någon annan plan, måste jag prova dem. Jag behöver undersöka alla och varje idé, som verkar ha någon god egenskap. Det finns en chans att jag kanske blir framgångsrik.


Men om jag kan se att jag inte har något annat val än att prova Anonyma Alkoholisters Program, som har visat sig vara så framgångsrikt för så många, är jag beredd att sätta igång med det.


Fundera mycket noga över budskapet som vi får i Kapitel Fem, "HUR DET FUNGERAR". När du kommer till sidan 54, får du reda på att det RIKTIGA Problemet är, "Själviskhet – självcentrering! Detta, tror vi, är roten till våra problem." Om det är sant, så indikerar det helt enkelt att det är en fråga om vad jag tänker och vad vi känner. Det VERKLIGA Problemet är i sinnet. Och är det inte just det som de skrev på sidan 21? "Alkoholistens HUVUDPROBLEM är därför centrerat till SINNET snarare än till kroppen." Den enda möjliga vägen för mig att se om det är sant, är att göra Stegen och att lära mig sanningen.STEG TRE


"Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer,
sådan vi uppfattade Honom."


Detta är helt enkelt ett beslut för att göra Stegen för att se om jag kan finna den Kraft, större än mig själv, som kommer att ge mig förstånd när det gäller alkohol. Om jag försöker göra detta på egen hand, kommer jag att ha en alkoholists sinne som min “mentor”, som förmodligen inte är den bästa idén jag har haft. Ett mycket bättre sätt är att överlämna din vilja och ditt liv till en tillfrisknad alkoholists omvårdnad och anvisningar. Vi kallar dem för “Sponsorer”. Försäkra dig bara om att den du väljer har haft ett andligt uppvaknande som ett resultat av att ha gjort Stegen och fortlöpande applicerar dem i deras liv, dag för dag.STEG FYRA


"Vi gjorde en grundlig och oförskräckt
moralisk självrannsakan."


Detta är det första av de två diagnostiska Stegen för att se om det finns sanning i påståendet, "Själviskhet – självcentrering! Detta, tror vi, är roten till våra problem." Om jag noga följer de tydliga anvisningarna från sidan 56 t.o.m. 62, börjar jag att lära mig SANNINGEN. Och SANNINGEN kommer att göra mig fri, men innan den gör det, så plågar den livet ur mig. Så fort som jag är klar med denna handling, kommer jag att kontakta min Sponsor och tala om att jag har gjort det och att jag är redo att fortsätta.STEG FEM


"Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska
den exakta innebörden av alla våra fel."


Detta är det andra diagnostiska Steget som hjälper oss att se vad det VERKLIGA Problemet är. I Guds närvaro, vill jag mycket ärligt och öppet gå igenom vad jag har gjort i mitt Fjärde Steg och eftersom min Sponsor har gjort Stegen och har tillfrisknat, kan Sponsorn hjälpa mig att mera tydligt se SANNINGEN. När jag fullgjort denna "bikt" till Gud, mig själv och en medmänniska, kommer jag tydligt se att "Själviskhet – självcentrering! Att faktumet är, att detta är roten till alla mina problem." Så nu kan jag se vad det VERKLIGA Problemet är. Efter att ha tillbringat min timme med att gå igenom de första fem Stegen, är jag nu redo att fortsätta? Är jag verkligen villig att betala priset, som är nödvändigt, för att överleva alkoholismen? Är jag verkligen villig att GÅ HUR LÅNGT SOM HELST FÖR SEGER ÖVER ALKOHOLEN?


Nu kan jag se att drickandet inte var det VERKLIGA Problemet. Att själviskhet, oärlighet, egennytta, och det rädda och hänsynslösa sätt jag har behandlat andra var mitt VERKLIGA Problem! På de sättet jag tänkte, på det sättet jag kände, på det sättet jag agerade! OM JAG SKALL LEVA, MÅSTE JAG BLI ANNORLUNDA!


KOMMENTAR – Om det är sant, gör dig redo att gå till handling och se om vårt Program inte kan göra det för dig, det som det har gjort för alla oss som har varit villiga att göra resten av Stegen. Läs första stycket på sidan 38 av Freds historia. Se om det inte är det som du skulle vilja att det sker i ditt liv. Om det är, sätt fart med Steg Sex t.o.m. Steg Tolv!!!Vad är mitt VERKLIGA Problem?


Vi tillfrisknar genom Stegen vi gör, inte mötena vi går på!!!