AA STUDIER


Lösningen - Vilket är min RIKTIGA Lösning?


Skrivarvänlig version


Du kan nu se orsaken till varför du var oförmögen att utföra din mest desperata önskan att aldrig dricka igen. Om du uppriktigt har beslutat att du har villigheten att följa den väg som de Första Etthundra har stakat ut för oss och inte behöva vara orolig för att “inte dricka”, låt oss sätta igång med det. Om du var villig att gå hur långt som helst för det nästa glaset, låt oss då se om du är villig att gå hur långt som helst för lycka och varaktig nykterhet. Om det inte är en lycklig nykterhet, kommer du inte att förbli nykter.

Jag vill noggrant följa anvisningarna som vi har blivit givna för att göra Stegen Sex, Sju, Åtta och Nio. Så fort jag har börjat göra mina gottgörelser, kommer jag flitigt att studera sidan 73 i "Stora Boken" t.o.m. sidan 90, dagligen tills jag applicerar dessa handlingar i mitt liv, utan mycket tanke eller ansträngning. Jag kommer också att fortsätta att studera resten av texten t.o.m. sidan 144 i "Stora Boken" och applicera dessa anvisningar när tillfällen ges.


STEG SEX


"Vi var helt och hållet beredda att låta Gud
avlägsna alla dessa karaktärsfel."


Vid den här tidpunkten har jag analyserat vad som är fel med mitt tänkande, som hade åstadkommit det smygande vansinnet att återgå till drickandet. Jag har kommit fram till att jag också har ett alkoholistiskt sinne. Om jag är uppriktig i min önskan att aldrig dricka igen, måste jag se om jag har VILLIGHETEN att bli en studerande och en praktiserande av resten av handlingarna i Stora Boken. Det är exakt vad Steg Sex är, om villigheten att utföra handlingarna som är nödvändiga för att Gud kan förändra sättet jag tänker på och på sättet jag känner. Eller som Prästen Sam Shoemaker sa, “Det är här vi separerar männen från pojkarna”. Det är här vi börjar gå till handlingen som är nödvändig för att komma över min ANDLIGA SJUKA. Att låta Gud byta ut min själviskhet mot osjälviskhet, min självcentrering mot omtanke om andra, oärlighet mot ärlighet, rädsla mot tillit, att ge mig egenskaperna av tålamod, tolerans, vänlighet och kärlek. TOTAL VILLIGHET ÄR NYCKELN TILL EN LYCKLIG NYKTERHET!STEG SJU


"Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister."


Om jag har gjort mitt åtagande till Gud att jag har villigheten att exakt följa de tydliga anvisningarna i vår Grundtext från och med nu, kan jag göra Steg Sju, som är en bön till Gud att göra mig till en tillfrisknad alkoholist. Jag är villig att göra min del. Käre Gud gör Din del. Men notera att det är ett “Amen” i slutet på denna Bön. Det är slutförandet av Bönen jag bad på sidan 86, Beslutsbönen. I Bönen på sidan 55 i "Stora Boken" tillkännagav jag mitt beslut att pröva resten av detta Program. Jag gjorde Stegen Fyra & Fem och lärde mig Sanningen om mig själv. Jag gjorde ett åtagande i Steg Sex att göra vad de Första Etthundra sa att de gjorde, för att bli tillfrisknad, så nu har jag slutfört den delen av Programmet och MÅSTE gå vidare till handling för att verkligen börja tillfrisknandet.STEG ÅTTA


"Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi
hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla."


Eftersom jag har noggrant följt anvisningarna till denna punkt, så är jag tillfreds med att se att detta Steg är redan gjort. Jag gjorde det mesta av “Listan” när jag gjorde STEG FYRA och jag blev lovad att jag skulle börja att få “VILLIGHETEN” när jag gjort STEG FYRA färdigt. Jag listar namnen på de personer jag har skadat på ett papper med fyra kolumner i dess lämpliga kolumn, de som jag är villig att gottgöra NU, SENARE, KANSKE och ALDRIG. Nu när jag har “listan” och har “villigheten”, måste jag börja göra mina gottgörelser.STEG NIO


"Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var
oss möjligt utom då detta kunde skada dem eller andra.."


"Direkt Gottgörelse" betyder ansikte mot ansikte, och krona för krona. Men om jag inte kan göra “Direkt Gottgörelse” så är ett ärligt brev acceptabelt. När jag finner att jag har en uppriktig önskan att ställa till rätta för det som jag har gjort dem och kan gå till dem i en hjälpsam och förlåtande anda, då är jag redo att göra den gottgörelsen. Jag skall säga dem ungefär så här, "Jag är alkoholist, en aktiv medlem i Anonyma Alkoholister, och försöker räta upp mitt liv och ångrar djupt den skada som jag har åsamkat dig eller de negativa känslorna jag har haft mot dig. Jag hoppas att du kan förlåta mig. Var snäll och tala om hur jag kan ställa saker och ting tillrätta". Vad det än är, måste jag göra mitt bästa för att möta deras begäran, oavsett vad de personliga konsekvenserna kanske blir.

KOMMENTAR 1 – Du kanske lever resten av ditt liv och aldrig slutför gottgörelseprocessen eller återställandet, men missa aldrig ett tillfälle att göra så när Gud ger dig den chansen. Kom ihåg att Steget säger, “varhelst”, inte “närhelst”.

KOMMENTAR 2 – Vid den här tidpunkten har du tillfrisknat och förenat dig med de Första Etthundra. Du kommer att ha fått ett ANDLIGT UPPVAKNANDE utav en ANDLIG ERFARENHET. Du kommer nu att kunna leva med ditt förflutna och dela det med andra som kanske söker vår Lösning för alkoholism. När nu din andliga del har tillförts liv, är det dags att börja din ANDLIGA TILLVÄXT. Det är dags att lära sig att ta hand om tillfället och förbli i kontakt med Guds Kraft. Det är exakt vad STEGEN TIO, ELVA OCH TOLV handlar om. Här är vad vi lär oss att göra stund för stund, dag för dag och därigenom verkligen njuta av vår nykterhet och vårt nya sätt att leva.STEG TIO


"Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel."


Jag vill börja energiskt detta sätt att leva, så fort jag har BÖRJAT göra mina gottgörelser. För att hålla nuet fritt från oro, vill jag:


  1. Fortsätta att se upp för själviskhet, oärlighet, harm och rädsla. (STEG FYRA)

  2. När de dyker upp, ber vi GENAST Gud att avlägsna dem. (STEG SEX & SJU)

  3. Vi diskuterar dem OMEDELBART med någon. (STEG FEM)

  4. Gottgör SNABBT dem som vi eventuellt har sårat. (STEG ÅTTA & NIO)

  5. Vi riktar resolut tankarna mot någon som vi kan hjälpa. (STEG TOLV)

KOMMENTAR – Praktiserandet av Steg Tio är dörröppningen till Steg Elva. Genom att applicera detta Steg, håller vi oss borta från de negativa tankarna och de negativa känslorna som ledde till behovet av känslan av sorglöshet och välbefinnande som kommer genast av att ta några glas.


STEG ELVA


"Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna
kontakt med Gud – sådan vi uppfattade Honom – varvid vi endast
bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den."


Medveten kontakt med Gud, sådan jag uppfattar Honom, kommer att åstadkomma ett helt nytt sätt att uppleva livet. Och denna kommunikation med Gud, sådan jag uppfattar Honom, är baserad på förmågan att följa de tydliga anvisningarna för bön och meditation som finns i hela vår Grundtext. Första bönen finns på sidan 51 i "Stora Boken" (längst ner) och den sista bönen finns på sidan 144 i "Stora Boken". Det finns en eller fler böner för varje Steg från Steg Tre och fram, men huvudanvisningarna finns på sidorna 75 - 77 i "Stora Boken". Om jag verkligen vill ha allt vad detta Program erbjuder mig, måste jag praktisera, praktisera, praktisera de här övningarna med att möta min Himmelske Fader. När jag blir mer och mer effektiv i den här processen, kommer jag att erfara saker som verkade totalt omöjliga eller fullständigt oväntade. Mitt liv kommer att få en totalt ny mening, som kommer att bli mera tillfredsställande och mer meningsfullt än jag någonsin kunde drömma om var möjligt. Jag behöver komma ihåg att Han gav mig två öron och en mun, som bör indikera att jag behöver mer meditation (lyssna på Honom) än bön (prata och be om önskningar från Honom).


STEG TOLV


"När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft
ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap
vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa
principer i alla våra angelägenheter."


När jag tittar på sista raden i andra stycket på sidan 148, kommer jag att se ett häpnadsväckande uttalande, “Vi har tillfrisknat och har fått kraft att hjälpa andra”. Men det är precis vad Steg Tolv handlar om. Därför att jag fann att “brist på kraft var mitt dilemma, måste jag finna en Kraft som jag kunde leva med”. Genom de första elva Stegen, har jag fått Kraften av Guds nåd och barmhärtighet att leva. En av de största motsägelserna i Anonyma Alkoholister är att om jag vill behålla Hans Kraft, så MÅSTE JAG FÖRSÖKA att föra den vidare till andra. Jag måste fortsätta att komma ihåg att den verkliga orsaken till att jag har tagit till mig det här Programmet som mitt sätt att leva, är att vara till maximal nytta för Gud, Källan till min nykterhet, och alla människor Han för in i mitt liv. Om jag fortsätter att göra det, kommer jag alltid att ha allt jag behöver, materiellt och andligen, och om jag har allting jag behöver, vad mer behöver jag?

För att få ut det mesta av vårt program, förstår jag att jag måste göra vad som författarna gjorde. De rapporterade att de spenderade en hel del av deras lediga tid att söka upp, gå till och närma sig sjuka alkoholister, för att försöka föra vårt budskap om förståelse och hopp. De gjorde också allt som var möjligt för alkoholisternas familjer. Ja, de investerade en hel del av den tiden Gud gav dem i att försöka hjälpa andra alkoholister, men de lärde sig också hur man applicerar vårt Program i deras hem, där de jobbade och på alla ställen de befann sig på och allt de gjorde. De lärde sig att vårt Program verkligen är ett sätt att leva på, som verkligen fungerar.

Jag har fått mer information om den fullständiga avsikten med STEG TOLV än något annat Steg. Hela omfattningen finns mellan sidorna 78 och 144 i "Stora Boken" i min Grundtext. Nära efter mitt ansvar till alkoholisten som vill leva nykter och deras familj, följer min familj, mitt jobb, mina grannar och vänner och de människor som jag har att göra med. Faktiskt så lär Programmet mig att vara till maximal hjälp för alla som gör sig själva tillgängliga för mig.

“Tro utan handling är död, säger han. Hur förärande sant var inte detta för en alkoholist! För om en alkoholist försummade att förbättra och utveckla sitt själsliga liv genom arbete och självuppoffring för andra, skulle han inte kunna överleva de oundvikliga prövningarna och perioder av svaghet som låg framför honom. Om han inte arbetade med sig själv och andra skulle han säkerligen börja dricka igen, och om han drack, skulle han med all säkerhet dö. Då skulle tron i sanning vara död. Med mig så blir det just så”.

Om bikt (Steg Tio) och bön och meditation (Steg Elva) var tillräckligt, så skulle vi inte ha så många präster i Anonyma Alkoholister.Vilken är min RIKTIGA Lösning?


För om en alkoholist försummade att förbättra och utveckla sitt
själsliga liv genom arbete och självuppoffring för andra, skulle
han inte kunna överleva de oundvikliga prövningarna och
perioder av svaghet som låg framför honom.