AA STUDIER


Lösningen - 2:a Studie Uppgiften


Skrivarvänlig version


  TILL VERKET


  Notera: Detta Kapitel innehåller de tydliga anvisningarna för Stegen Fem, Sex, Sju, Åtta, Nio, Tio och Elva, därför kommer vi att dela upp din studie av detta Kapitel för att lära oss NÄR vi gör varje Steg, HUR vi gör varje Steg, VAD RESULTATET blir eller VILKA LÖFTENA är och BÖNERNA för varje Steg.


  STEG FEM


 1. Vilken är den bästa anledningen för att göra Steg Fem?
 2. Vilken sanning ser jag om mig själv på sidan 64 i "Stora Boken"?
 3. NÄR gör jag Steg Fem?
 4. HUR gör jag Steg Fem?
 5. VILKA är LÖFTENA i Steg Fem?
 6. Vad gör jag innan jag gör Steg Sex?
 7. Vilka är BÖNERNA i Steg Fem?

 8. STEG SEX


 9. NÄR gör jag Steg Sex?
 10. HUR gör jag Steg Sex?
 11. Vilken är BÖNEN i Steg Sex?

 12. STEG SJU


 13. NÄR gör jag Steg Sju?
 14. Vilken är BÖNEN i Steg Sju?
 15. VAD är det jag ber för?

 16. STEG ÅTTA


 17. VAD är det jag har?
 18. NÄR fick jag den?
 19. VAD är det jag ska göra?
 20. Vilken är BÖNEN i Steg Åtta?
 21. VARFÖR kom jag till Anonyma Alkoholister?

 22. STEG NIO


 23. VILKET är mitt verkliga syfte?
 24. Med vad kommer de att bli påverkade av?
 25. I vilken sinnesstämning går jag till dem?
 26. Vad erkänner jag?
 27. Vad gör jag om jag är skyldig pengar?
 28. Vad gör jag om jag har begått något brottsligt?
 29. Vilken BÖN har jag fått för det här problemet?
 30. Vad händer om någon kanske blir negativt påverkad av vår gottgörelse?
 31. Vilken BÖN har jag fått för denna händelse?
 32. Vad händer om det har förekommit otrohet från min sida?
 33. Vilken BÖN har jag fått för den här situationen?
 34. Vad händer med gottgörelser till min familj?
 35. Vilken BÖN har jag fått för att be Gud att fortsätta att förändra mig?
 36. Hur är det med det andliga livet?
 37. Om jag har varit noggrann med att följa anvisningarna, vad blir då resultatet?
 38. Var är jag i förhållande till de Första Etthundra?

 39. STEG TIO


 40. Kan jag vara otvungen med att göra detta Steg?
 41. NÄR börjar jag göra Steg Tio?
 42. Vad har jag trätt in i?
 43. Vad är min nästa uppgift?
 44. Hur länge måste jag fortsätta att tillämpa detta Steg i mitt dagliga liv?
 45. VAD ser jag upp med? (Vilket Steg?)
 46. NÄR en av dessa dyker upp, vad är det första jag gör? (Vilket Steg?)
 47. VAD gör jag härnäst? (Vilket Steg?)
 48. VAD behöver jag kanske göra? (Vilket Steg?)
 49. Och till sist, vad gör jag med en resolut ansträngning? (Vilket Steg?)
 50. Vilka är de första LOVADE resultaten?
 51. VILKA andra resultat är jag LOVAD?
 52. Vilka är BÖNERNA i Steg Tio?
 53. Är de valfria?

 54. STEG ELVA


 55. Vad krävs för att Steg Elva verkligen ska fungera?
 56. Vid läggdags, VAD gör jag då?
 57. Kan jag finna både BÖN och MEDITATION i denna övning?
 58. HUR börjar jag min dag?
 59. Kan jag finna både BÖN och MEDITATION i denna övning?
 60. HUR avslutar jag min meditation?
 61. VAD ska jag göra hela dagen igenom?
 62. Vilka LÖFTEN har jag funnit?

 63. STEG TOLV – ATT ARBETA MED ANDRA


  Steg Tolv har tre delar; (1) LÖFTET, (2) vårt Främsta Syfte och (3) vårt Sekundära Syfte, som vi kommer att gå igenom i “3 Studie Uppgiften”. Om du har noggrant följt anvisningarna så här långt, så är du redo att börja “sponsra” alkoholister som fortfarande lider och är villiga att gå hur långt som helst för seger över alkohol. Detta är vad vi gör för att växa själsligen och fortsätta att njuta av vår nykterhet. Vi kom till Anonyma Alkoholister för att vårt dilemma var brist på kraft. Vi fick kraft genom de första nio Stegen till att tillfriskna. För att ta emot mera Kraft, som tillåter oss att leva ett liv som är fyllt med frid, sinnesro och mening, MÅSTE vi försöka föra det vidare till andra. Kom ihåg, att om bikt (Steg Tio) och bön och meditation (Steg Elva) skulle gjort jobbet, då skulle det inte vara några präster i Anonyma Alkoholister!


  LÖFTET –
  "När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande,…"


  VÅRT FRÄMSTA SYFTE –
  "…försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister".


 64. Vilket är den viktigaste saken jag har lärt mig av sidan 78 i "Stora Boken"?
 65. Vad lärde jag mig av sidan 79?
 66. Vad lärde jag mig av sidan 80?
 67. Vad lärde jag mig av sidan 81?
 68. Vad lärde jag mig av sidan 82?
 69. Vad lärde jag mig av sidan 83?
 70. Vad lärde jag mig av sidan 84?
 71. Vad lärde jag mig av sidan 85?
 72. Vad lärde jag mig av sidan 86?
 73. Vad lärde jag mig av sidan 87?
 74. Vad lärde jag mig av sidan 88?
 75. Vad lärde jag mig av sidan 89?
 76. Vad lärde jag mig av sidan 91?

 77. NU är jag redo att leta upp, gå till och ta kontakt med allvarlig drinkare för att se om de verkar vara en riktig alkoholist och som har villigheten att gå hur långt som helst för att överleva. Om de är det, försöker jag att förmedla mitt budskap av förståelse och hopp, genom att berätta för dem min historia om hur mitt liv var, som en allvarlig drinkare. Hur jag lärde mig vad alkoholism är och hur jag lärde mig att jag har den här dödliga sjukdomen. OM de uttrycker en önskan att verkligen övervinna sitt problem med sitt drickande och är nyfikna på att få veta hur jag åstadkom den omöjliga bedriften, berättar jag för dem hur jag gjorde det användbara handlingsprogrammet, genom att följa de precisa och tydliga anvisningarna, som har visat sig vara så framgångsrika sedan 1939. Och sedan berättar jag lite om hur mitt liv är nu. Om de vill ha det jag nu har, då ser jag till att de har ett exemplar av Stora Boken och gör mig själv tillgänglig för dem så länge de är villiga att följa vår väg.


  När några få av dem som du har försökt hjälpa har hittat sig själva och har börjat försöka att berätta sin historia om miraklet om deras tillfrisknande till andra, då har du upptäckt den sanna glädjen av att ge av dig själv; den sanna glädjen av att leva!

För om en alkoholist försummade att förbättra och utveckla sitt själsliga liv genom arbete och självuppoffring för andra, skulle han inte kunna överleva de oundvikliga prövningar och perioder av svaghet som låg framför honom.