AA STUDIER


Lösningen - Svar på 2:a Studie Uppgiften


Skrivarvänlig version


  STEG FEM


 1. Vilken är den bästa anledningen för att göra Steg Fem?
  Det bästa skälet först: Om vi hoppar över detta livsviktiga steg, kanske vi inte kommer till rätta med vårt drickande.

 2. Vilken sanning ser jag om mig själv på sidan 64 i "Stora Boken" (3:e utgåvan)?
  Alkoholisten lever ett dubbelliv i högre grad än de flesta människor. Han är i högsta grad skådespelaren. För yttervärlden presenterar han sin scenkaraktär. Det är den han vill att medmänniskorna skall se. Han vill åtnjuta ett visst anseende, men vet innerst inne att han inte förtjänar det.

 3. NÄR gör jag Steg Fem?
  När vi har beslutat vem som skall lyssna till vår historia, slösar vi inte bort någon tid.

 4. HUR gör jag Steg Fem?
  Vi sväljer vår stolthet och sätter i gång. Vi drar fram varje egenhet i vår karaktär, belyser varje dunkel vrå i vårt förflutna.

 5. VILKA är LÖFTENA i Steg Fem?
  När vi väl har tagit detta steg och inte undanhållit någonting, känner vi stor tillfredsställelse. Vi kan se världen i ögonen. Vi klarar av att vara ensamma med frid och ro i sinnet. Vår rädsla försvinner. Vi börjar känna närheten till vår Skapare. Vi kanske tidigare haft en viss andlig tro men nu börjar vi få en andlig upplevelse. En stark känsla av att vårt alkoholproblem försvunnit kommer ofta över oss. Vi känner att vi nu är på den rätta vägen, i harmoni med Universums Ande.

 6. Vad gör jag innan jag gör Steg Sex?
  När vi kommit tillbaka hem, söker vi upp en plats där vi kan vara för oss själva en timme, och noggrant gå igenom vad vi gjort.

 7. Vilka är BÖNERNA i Steg Fem?
  Vi tackar Gud från djupet av vårt hjärta för att vi nu känner Honom bättre.

  Vi läser noga igenom de fem förslagen och frågar oss om vi har utelämnat någonting, …

 8. STEG SEX


 9. NÄR gör jag Steg Sex?
  Om vi är nöjda med våra svar, fortsätter vi till Sjätte Steget.

 10. HUR gör jag Steg Sex?
  Är vi nu beredda att låta Gud befria oss från allt det som vi har erkänt är förkastligt?

 11. Vilken är BÖNEN i Steg Sex?
  Om vi fortfarande håller fast vid någonting och inte vill släppa det, ber vi Gud om hjälp att bli villiga.

 12. STEG SJU


 13. NÄR gör jag Steg Sju?
  När vi är färdiga,

 14. Vilken är BÖNEN i Steg Sju?
  "Min Skapare, jag är nu villig att överlämna mig helt till dig, både det goda och det dåliga i mig. Jag ber dig att du nu avlägsnar alla brister i min karaktär, de som hindrar mig från att vara till nytta för dig, och för mina medmänniskor. Ge mig styrka att, när jag går ut härifrån, utföra dina befallningar. Amen".

 15. VAD är det jag ber för?
  För att lära mig utföra Guds vilja med mig.

 16. STEG ÅTTA


 17. VAD är det jag har?
  Vi har en lista på alla de personer vi har gjort illa och som vi är villiga att gottgöra.

 18. NÄR fick jag den?
  Vi gjorde upp listan när vi gjorde vår inventering.

 19. VAD är det jag ska göra?
  Nu går vi ut till våra medmänniskor och gottgör den skada som vi förorsakat i det förflutna. Vi försöker städa undan det bråte som har samlats som resultat av vårt egensinniga leverne och våra försök att själva styra föreställningen.

 20. Vilken är BÖNEN i Steg Åtta?
  Om vi inte är villiga att göra detta, ber vi, tills vi blir villiga.

 21. VARFÖR kom jag till Anonyma Alkoholister?
  Kom ihåg att vi kom överens när vi började, att vi var beredda att gå hur långt som helst för att besegra alkoholen.

 22. STEG NIO


 23. VILKET är mitt verkliga syfte?
  Vårt verkliga syfte är att förbereda oss själva för att vara till största möjliga nytta för Gud och människorna omkring oss.

 24. Med vad kommer de att bli påverkade av?
  Men en ärlig önskan att ställa till rätta det onda vi gjort kommer säkert att göra ett gott intryck på vederbörande. Han kommer att vara mer intresserad av bevis på god vilja än av vårt tal om andliga upptäckter.

 25. I vilken sinnesstämning går jag till dem?
  Vi går till denne i en försonlig och välvillig anda,

 26. Vad erkänner jag?
  erkänner vårt tidigare agg och uttrycker ånger.

 27. Vad gör jag om jag är skyldig pengar?
  De flesta alkoholister är skyldiga pengar. Vi smiter inte undan våra fordringsägare. Vi talar om för dem vad vi försöker göra och sticker inte under stol med vårt drickande; de känner vanligen till det i alla, vare sig vi tror det eller inte. Inte heller är vi rädda för att avslöja vår alkoholism för att vi kanske tror att det skulle orsaka ekonomisk skada. Den mest skoningslöse fordringsägare förvånar oss ibland när vi närmar oss honom på detta sätt. Vi talar om för dessa människor att vi är ledsna och försöker komma fram till en så bra uppgörelse som möjligt. Vårt drickande har gjort att vi är sena med betalningarna. Vi måste bli kvitt vår rädsla för fordringsägare, till vilket pris som helst, därför att om vi är rädda att möta dem är det risk att vi börjar dricka igen.

 28. Vad gör jag om jag har begått något brottsligt?
  Även om detta reparationsarbete tar sig talrika former, finns det några allmänna principer som vi funnit vara en bra vägledning.

 29. Vilken BÖN har jag fått för det här problemet?
  Vi påminner oss själva att vi har beslutat att gå hur långt som helst för att erfara ett andligt uppvaknande. Vi ber om styrka och vägledning så att vi kan göra det rätta, oavsett vilka konsekvenser det får för oss själva.

 30. Vad händer om någon kanske blir negativt påverkad av vår gottgörelse?
  Vanligen är emellertid andra människor inblandade. Därför får vi inte förhastat och dåraktigt göra oss själva till martyrer som i onödan offrar andra för att rädda oss själva från alkoholens avgrund.

 31. Vilken BÖN har jag fått för denna händelse?
  Om vi har fått deras tillåtelse, har rådgjort med andra, bett Gud om hjälp och det drastiska steget tillråds – då får vi inte rygga tillbaka.

 32. Vad händer om det har förekommit otrohet från min sida?
  Hurdan situationen än är, måste vi vanligen göra någonting åt den. Skall vi berätta för vår hustru, om vi är säkra på att hon inte vet någonting? Inte alltid, anser vi. Om hon vet rent allmänt att vi har varit otrogna, bör vi då berätta för henne i detalj? Vi bör utan tvivel erkänna våra fel. Den kan hända att hon insisterar på att få veta alla detaljerna. Hon kanske vill veta vem kvinnan är och var hon finns. Vi anser att vi bör säga till henne, att vi inte har någon rätt att blanda in en annan person. Vi är ledsna för vad vi har gjort, och med Guds hjälp kommer det inte att upprepas. Mer än så kan vi inte göra. Vi har ingen rätt att gå längre. Även om det finns många rättmätiga undantag och vi inte vill fastställa någon regel, har vi ofta funnit detta vara det bästa handlingssättet.

 33. Vilken BÖN har jag fått för den här situationen?
  Båda parter kan be för det och tänka mest på den andres lycka.

 34. Vad händer med gottgörelser till min familj?
  Vi har en lång återuppbyggnadsperiod framför oss. Vi måste själva ta initiativet. Ett ångerfullt mumlande att vi är ledsna är långt ifrån tillräckligt. Vi bör sätta oss ned med familjen och öppenhjärtligt gå igenom det förflutna så som vi ser det nu och därvid vara mycket noga med att inte kritisera dem.

 35. Vilken BÖN har jag fått för att be Gud att fortsätta att förändra mig?
  Ber varje morgon att vår Skapare visar oss vägen till tålamod, tolerans, vänlighet och kärlek.

 36. Hur är det med det andliga livet?
  Det andliga livet är inte en teori. Vi måste leva det.

 37. Om jag har varit noggrann med att följa anvisningarna, vad blir då resultatet?
  Om vi är noggranna i denna fas i vår utveckling, kommer vi att bli glatt överraskade innan vi är halvvägs igenom den.

 38. Var är jag i förhållande till de Första Etthundra?
  Vi har förenats med dem. Vi har tillfrisknat.

 39. STEG TIO


 40. Kan jag vara otvungen med att göra detta Steg?
  Är detta överdrivna löften? Vi tror inte det. De har infriats för så många av oss – ibland snabbt, ibland långsamt. De kommer alltid att förverkligas om vi arbetar för dem.

 41. NÄR börjar jag göra Steg Tio?
  Vi påbörjade energiskt detta sätt att leva når vi rensade upp i vårt förflutna.

 42. Vad har jag trätt in i?
  Vi har trätt in i en andlig värld.

 43. Vad är min nästa uppgift?
  Vår nästa uppgift är att växa i insikt och styrka.

 44. Hur länge måste jag fortsätta att tillämpa detta Steg i mitt dagliga liv?
  Det är ingenting som sker över en natt. Det bör fortgå under hela vårt liv.

 45. VAD ser jag upp med? (Vilket Steg?)
  Fortsätt att se upp med själviskhet, oärlighet, harm och rädsla. (Fyra?)

 46. NÄR en av dessa dyker upp, vad är det första jag gör? (Vilket Steg?)
  När de här egenskaperna dyker upp, ber vi genast Gud avlägsna dem. (Sex & Sju?)

 47. VAD gör jag härnäst? (Vilket Steg?)
  Vi diskuterar dem omedelbart med någon (Fem?)

 48. VAD behöver jag kanske göra? (Vilket Steg?)
  och gottgör snabbt dem som vi eventuellt har sårat. (Åtta & Nio?)

 49. Och till sist, vad gör jag med en resolut ansträngning? (Vilket Steg?)
  Sedan riktar vi resolut tankarna mot någon som vi kan hjälpa. (Tolv?)

 50. Vilka är de första LOVADE resultaten?
  Kärlek och tolerans är nyckelord i våra levnadsregler.

 51. VILKA andra resultat är jag LOVAD?
  Och vi finner efter en tid att vi har slutat kämpa mot alla och allt – till och med alkoholen. För vid det här laget kommer den mentala hälsan att ha återvänt. Vi kommer sällan att vara intresserade av alkohol. Om vi frestas, ryggar vi tillbaka som för en eldsflamma. Vi reagerar sunt och normalt, och vi upptäcker att vår nya inställning till alkohol har infunnit sig hos oss utan något tankearbete eller ansträngning. Den bara kom! Det är detta som är miraklet. Vi kämpar inte, och inte heller undviker vi frestelsen. Vi upplever det som om vi hade tillåtits inta en neutral ställning – trygga och skyddade. Vi har inte ens avgett ett nykterhetslöfte. I stället har vi befriats från problemet. Det existerar inte för oss. Vi är varken kaxiga eller rädda. Detta är vår erfarenhet. Det är så vi reagerar så länge som vi behåller vår andliga spänst.

 52. Vilka är BÖNERNA i Steg Tio?
  "Hur kan jag bäst tjäna Dig – ske Din vilja, inte min".

 53. Är de valfria?
  Det här är tankar som måste följa oss hela tiden.

 54. STEG ELVA


 55. Vad krävs för att Steg Elva verkligen ska fungera?
  Den fungerar om vi har den inställningen och arbetar med den.

 56. Vid läggdags, VAD gör jag då?
  När vi lägger oss på kvällen, går vi igenom vår dag på ett konstruktivt sätt. Har vi harmats, varit själviska, oärliga eller rädda? Är vi skyldiga någon en ursäkt? Har vi behållit någonting för oss själva som vi genast borde ha diskuterat med någon annan? Har vi varit vänliga och kärleksfulla mot alla? Vad kunde vi ha gjort bättre? Tänkte vi på oss själva största delen av tiden? Eller tänkte vi på vad vi kunde göra för andra, på hur vi kunde bidra till livets flod? Vi måste samtidigt vara noga med att inte försjunka i bekymmer, samvetskval eller i sjukligt dystra funderingar, därför att det skulle göra oss mindre värdefulla för andra. När vi är färdiga med vår genomgång, ber vi om Guds förlåtelse och ledning, så att vi kan rätta till det som blivit fel.

 57. Kan jag finna både BÖN och MEDITATION i denna övning?
  Både Bön och Meditation.

 58. HUR börjar jag min dag?
  När vi vaknar på morgonen, låt oss tänka igenom de tjugofyra timmar som vi har framför oss. Vi tänker igenom våra planer för dagen. Innan vi börjar, ber vi Gud styra våra tankar och särskilt ber vi om att självömkan och oärliga eller egennyttiga motiv sållas bort. Under dessa omständigheter kan vi lugnt utnyttja vår intellektuella kapacitet, för när allt kommer omkring har Gud gett oss en hjärna att tänka med. Vår tankeverksamhet kommer att ske på ett högre plan när vårt tänkande är befriat från felaktiga motiv.

  När vi tänker på vår dag, kanske vi känner obeslutsamhet. Vi kanske inte kan bestämma oss för vilken väg vi skall ta. Då ber vi Gud om inspiration, en intuitiv tanke eller ett beslut. Vi slappnar av och tar det lugnt. Vi kämpar inte. Vi blir ofta förvånade över hur de rätta svaren kommer efter det att vi försökt detta en tid.

 59. Kan jag finna både BÖN och MEDITATION i denna övning?
  Både Bön och Meditation.

 60. HUR avslutar jag min meditation?
  Vi avslutar vanligen meditationsstunden med bör om att vi hela dagen skall bli visade vilket steg vi skall ta härnäst, och om att få den styrka vi behöver för att ta hand om problem som dyker upp. Vi ber särskilt om att slippa vår självrådighet och är noga med att inte be om någonting enbart för egen del. Dock får vi be för oss själva om andra därigenom blir hjälpta. Vi är noga med att aldrig be om något för våra själviska syften.

 61. VAD ska jag göra hela dagen igenom?
  Under dagens lopp stannar vi upp när vi är upprörda eller tveksamma, och vi ber om ledning att tänka och handla rätt. Vi påminner oss hela tiden om att vi inte längre styr föreställningen och säger ödmjukt till oss själva många gånger om dagen: "Ske Din vilja!"

 62. Vilka LÖFTEN har jag funnit?
  Faran är då mycket mindre att vi skall bli upphetsade, rädda, arga, oroliga eller att vi skall tycka synd om oss själva eller fatta dåliga beslut. Vi blir mycket effektivare. Vi blir inte trötta så lätt, för vi förbrukar inte energi på samma dåraktiga sätt som vi gjorde när vi försökte ordna livet så att det passade oss själva.

 63. STEG TOLV – ATT ARBETA MED ANDRA


  Steg Tolv har tre delar; (1) LÖFTET, (2) vårt Främsta Syfte och (3) vårt Sekundära Syfte, som vi kommer att gå igenom i “3 Studie Uppgiften”. Om du har noggrant följt anvisningarna så här långt, så är du redo att börja “sponsra” alkoholister som fortfarande lider och är villiga att gå hur långt som helst för seger över alkohol. Detta är vad vi gör för att växa själsligen och fortsätta att njuta av vår nykterhet. Vi kom till Anonyma Alkoholister för att vårt dilemma var brist på kraft. Vi fick kraft genom de första nio Stegen till att tillfriskna. För att ta emot mera Kraft, som tillåter oss att leva ett liv som är fyllt med frid, sinnesro och mening, MÅSTE vi försöka föra det vidare till andra. Kom ihåg, att om bikt (Steg Tio) och bön och meditation (Steg Elva) skulle gjort jobbet, då skulle det inte vara några präster i Anonyma Alkoholister!


  LÖFTET –
  "När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande,…"


  VÅRT FRÄMSTA SYFTE –
  "…försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister".


 64. Vilket är den viktigaste saken jag har lärt mig av sidan 78 i "Stora Boken"?
 65. Vad lärde jag mig av sidan 79?
 66. Vad lärde jag mig av sidan 80?
 67. Vad lärde jag mig av sidan 81?
 68. Vad lärde jag mig av sidan 82?
 69. Vad lärde jag mig av sidan 83?
 70. Vad lärde jag mig av sidan 84?
 71. Vad lärde jag mig av sidan 85?
 72. Vad lärde jag mig av sidan 86?
 73. Vad lärde jag mig av sidan 87?
 74. Vad lärde jag mig av sidan 88?
 75. Vad lärde jag mig av sidan 89?
 76. Vad lärde jag mig av sidan 91?

 77. NU är jag redo att leta upp, gå till och ta kontakt med allvarlig drinkare för att se om de verkar vara en riktig alkoholist och som har villigheten att gå hur långt som helst för att överleva. Om de är det, försöker jag att förmedla mitt budskap av förståelse och hopp, genom att berätta för dem min historia om hur mitt liv var, som en allvarlig drinkare. Hur jag lärde mig vad alkoholism är och hur jag lärde mig att jag har den här dödliga sjukdomen. OM de uttrycker en önskan att verkligen övervinna sitt problem med sitt drickande och är nyfikna på att få veta hur jag åstadkom den omöjliga bedriften, berättar jag för dem hur jag gjorde det användbara handlingsprogrammet, genom att följa de precisa och tydliga anvisningarna, som har visat sig vara så framgångsrika sedan 1939. Och sedan berättar jag lite om hur mitt liv är nu. Om de vill ha det jag nu har, då ser jag till att de har ett exemplar av Stora Boken och gör mig själv tillgänglig för dem så länge de är villiga att följa vår väg.


  När några få av dem som du har försökt hjälpa har hittat sig själva och har börjat försöka att berätta sin historia om miraklet om deras tillfrisknande till andra, då har du upptäckt den sanna glädjen av att ge av dig själv; den sanna glädjen av att leva!

För om en alkoholist försummade att förbättra och utveckla sitt själsliga liv genom arbete och självuppoffring för andra, skulle han inte kunna överleva de oundvikliga prövningar och perioder av svaghet som låg framför honom.