AA STUDIER


Syftet - 3:e Studie Uppgiften


Skrivarvänlig version


  Jag kommer att lära mig hur jag skall anpassa mig för att vara till maximal nytta för Gud och människorna omkring mig, så att jag kan praktisera de här Tolv Stegen och de här Tolv Traditionerna effektivt, i alla mina angelägenheter.


  TILL VÅRA FRUAR


 1. Läs från sidan 91 till mitten på sidan 95 i "Stora Boken" och gör en lista på de problem som min alkoholism har orsakat mina nära och kära.
 2. Vilket är hoppet i denna Bok för mina nära och kära?
 3. Hur många kategorier beskriver utvecklingen av sjukdomen alkoholism?
 4. I förslagen om att försöka hjälpa alkoholisten, vilket är det vanligaste förslaget?
 5. Vilket är förslaget för dem som vill “skydda” sin alkoholist?
 6. Vilken förlamande rädsla kan visa sig vara en riktig välsignelse?
 7. Om Gud kan lösa dryckesproblemet, vad kan Han göra för mina nära och kära?
 8. Kommer den nyvunna nykterheten vara slutet på alla mina familjeproblem?
 9. Från sidan 102 i "Stora Boken" till slutet av Kapitlet, lista de förslag som gäller mig och min familj.

 10. FAMILJEN EFTERÅT


 11. Hur bör alla familjemedlemmarna mötas?
 12. Vilket är oftast ett hinder?
 13. Hur tar vi hand om vårt förflutna?
 14. Vilken är min största tillgång?
 15. Varför är det så?
 16. Vilken princip måste jag mycket noga observera?
 17. Lista problemen som gäller från sidan 91 till näst sista stycket på sidan 109 i "Stora Boken" till slutet på Kapitlet.
 18. Vad kommer att bli min "ledande princip"?
 19. Vad är jag säker på att Gud vill att jag ska bli?
 20. Vilka förslag verkar vara lämpliga för mig och min familj?

 21. TILL ARBETSGIVARE


 22. (Gör dig själv familjär med informationen i detta Kapitel, så du kommer att förstå hur det kanske kan vara till hjälp för dem som du kommer i kontakt med, som har ansvaret för personaladministrationen. Är det något i informationen, som du inte håller med om i detta Kapitel? Bör din arbetsgivare ha ett exemplar?)

 23. EN VISION FÖR DIG


 24. Vad lärde jag mig av sidan 132 i "Stora Boken"?
 25. Vad lärde jag mig av sidan 133?
 26. Vad lärde jag mig av sidan 134?
 27. Vad lärde jag mig av sidan 135?
 28. Vad lärde jag mig av sidan 136?
 29. Vad lärde jag mig av sidan 137?
 30. Vad lärde jag mig av sidan 138?
 31. Vad lärde jag mig av sidan 139?
 32. Vad lärde jag mig av sidan 140?
 33. Vad lärde jag mig av sidan 141?
 34. Vad lärde jag mig av sidan 142?
 35. Vad lärde jag mig av sidan 143?
 36. Vad lärde jag mig av sidan 144?
 37. Vilken är 12:e Stegs Bönen?
 38. Vilket är det första löftet?
 39. Vilket är begränsningen?
 40. Säger detta dig att du måste göra Stegen och få ett Andligt Uppvaknande/Erfarenhet innan du börjar Sponsra andra?
 41. Vilket är det andra löftet?
 42. Tror du att du kan starta en grupp med den här informationen?
 43. Tror du nu att du är redo att ta ansvaret för en annan alkoholists liv?