AA STUDIER


Syftet - Vilket är mitt VERKLIGA Syfte?


Skrivarvänlig version


När jag slutfört Steg Fem och lärt mig att själviskhet – självcentrering var roten till alla mina problem, och har gjort ett åtagande till Gud att jag skall bli en seriös studerande och praktiserande av Stora Boken i Steg Sex och har ödmjukt bett Honom att börja förändra mig i Steg Sju, lär jag mig verkligen vad Programmet handlar om. “Mitt VERKLIGA syfte är att förbereda oss själva för att vara till största möjliga nytta för Gud och människorna omkring oss”. Och eftersom jag bara vet lite eller inget om hur jag ska göra det, måste jag fortsätta att referera till min Grundtext för vägledning.


Och Steg Tolv säger att jag ska “tillämpa dessa principer i ALLA mina angelägenheter”. Vi blev tidigare informerade i Stora Boken att, "Att sluta med drickandet är, anser vi, bara en början. En mycket viktigare demonstration av våra principer (Tolv Steg och Tolv Traditioner) ligger framför oss i våra respektive hem, arbeten och andra angelägenheter". Och senare informeras vi att, "Att ge i stället för att ta kommer att bli vår ledande princip".


Den verkliga lösningen för mitt själviska sätt att leva är, att applicera de Tolv Stegen på alla mina områden i mitt liv, stund för stund, dag för dag. För att hjälpa mig att fokusera på specifika områden i mitt liv, inkluderar Stora Boken fyra Kapitel för att hjälpa mig att börja anpassa mig själv för mitt VERKLIGA syfte, till de andra i mitt liv än alkoholisten som lider. Det finns ett Kapitel för hur man hjälper alkoholistens familj. Där är ett mycket viktigt Kapitel för hur jag tar vårt Program in i mitt hem och gör det tillgängligt för min familj. Det finns ett Kapitel om hur man tar vårt Program in på arbetsplatsen. Och det finns ett Kapitel som ger mig anvisningar om hur man framgångsrikt tar Anonyma Alkoholister in i min del av världen, hur man startar en grupp. Allt detta innefattas mellan sidorna 91 och 144 i "Stora Boken" i min Grundtext. Jag måste bli familjär med denna information, så när tillfället själv ges, vet jag vad jag skall göra.


Men där är en studie till som jag behöver sätta igång med och det är att bli kunnig om de Tolv Traditionerna. Om jag, vid senare tillfälle, finner mig själv involverad i servicearbete i Kretsen och i Regionen, behöver jag bli kunnig om de livsspridande Tolv Koncepten. Men innan dess, måste jag göra mitt bästa med att leva efter de livgivande Tolv Stegen och hedra de livräddande Tolv Traditionerna..


Att ge i stället för att ta kommer att bli vår ledande princip!