AA STUDIER


Böner i Stora Boken


Skrivarvänlig version


Jag råder uppriktigt varje alkoholist att läsa hela denna bok. Och även
om "avsikten varit att håna, att i stället kanske stanna upp och bedja."
William D. Silkworth, M.D.
("Stora Boken" sid. XXIX)


"Antingen är Gud allting eller också är han ingenting.
Antingen finns Gud eller finns han inte. Vilket skulle vi välja?
("Stora Boken" sid. 47)
   Förord

  • Vi överlämnade oss helt i hans händer och bad om hans beskydd och omsorg.

  • Steg 3

   ("Stora Boken" sid. 55)

  • "Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!"

  • Steg 4

   ("Stora Boken" sid. 58) - Harm & Förbittring

  • Vi bad Gud hjälpa oss att visa dem samma tolerans, medlidande och tålamod som vi med glädje skulle visa en sjuk vän. När en person sårade oss, sade vi till oss själva: "Detta är en sjuk människa. På vilket sätt kan jag hjälpa henne eller honom? Gud hjälp mig att inte bli arg. Ske din vilja.".

  • ("Stora Boken" sid. 59-60) - Rädsla

  • Vi ber honom att befria oss från vår fruktan och visa oss hur han vill att vi skall vara..

  • ("Stora Boken" sid. 61-62) - Sex

  • Vi bad Gud forma våra ideal och hjälpa oss leva upp till dem..
  • Under meditation ber vi Gud om råd om vad vi bör göra i varje särskilt fall..
  • Vi ber uppriktigt om hjälp att finna rätt ideal, om ledning i varje tveksam situation, om förnuft och om styrka att göra det rätta..

  • Steg 5

   ("Stora Boken" sid. 66)

  • Vi tackar Gud från djupet av vårt hjärta för att vi nu känner honom bättre.
  • frågar oss om vi har utelämnat någonting,

  • Steg 6

   ("Stora Boken" sid. 66)

  • Om vi fortfarande håller fast vid någonting och inte vill släppa det, ber vi Gud om hjälp att bli villiga.

  • Steg 7

   ("Stora Boken" sid. 66)

  • "Min Skapare, jag är nu villig att överlämna mig helt till dig, både det goda och det dåliga i mig. Jag ber dig att du nu avlägsnar alla brister i min karaktär, de som hindrar mig från att vara till nytta för dig och för mina medmänniskor. Ge mig styrka att, när jag går ut härifrån, utföra dina befallningar. Amen".

  • Steg 8

   ("Stora Boken" sid. 67)

  • Om vi inte är villiga att göra detta, ber vi, tills vi blir villiga.

  • Steg 9

   ("Stora Boken" sid. 69) - Juridiska angelägenheter

  • Vi ber om styrka och vägledning så att vi kan göra det rätta, oavsett vilka konsekvenser det får för oss själva.

  • ("Stora Boken" sid. 70) - När andra är inblandade

  • Om vi har fått deras tillåtelse, har rådgjort med andra, bett Gud om hjälp och det drastiska steget tillråds – då får vi inte rygga tillbaka.

  • ("Stora Boken" sid. 71) - Otrohet

  • Båda parter kan be för det och tänka mest på den andres lycka.

  • ("Stora Boken" sid. 72) - Familjen

  • Så vi gör rent hus i vårt familjeliv och ber i meditation varje morgon att vår Skapare visar oss vägen till tålamod, tolerans, vänlighet och kärlek.

  • Steg 10

   ("Stora Boken" sid. 73-74)

  • Fortsätt att se upp med själviskhet, oärlighet, harm och rädsla. När de här egenskaperna dyker upp, ber vi genast Gud avlägsna dem.

  • ("Stora Boken" sid. 74)

  • Varje dag är en dag då vi måste omsätta vår förståelse av Guds vilja i alla våra handlingar. "Hur kan jag bäst tjäna Dig – ske din vilja, inte min."

  • Steg 11

   ("Stora Boken" sid. 75) - Kvällen

  • När vi är färdiga med vår tillbakablick, ber vi om Guds förlåtelse och frågar vad vi bör vidta för åtgärder för att bättra oss.

  • ("Stora Boken" sid. 75) - Morgonen

  • Innan vi börjar, ber vi Gud styra våra tankar och särskilt ber vi om att självömkan och oärliga eller egennyttiga motiv sållas bort.

  • ("Stora Boken" sid. 75-76) - Morgonen

  • När vi tänker på vår dag, kanske vi känner obeslutsamhet. Vi kanske inte kan bestämma oss för vilken väg vi skall ta. Då ber vi Gud om inspiration, en intuitiv tanke eller ett beslut.

  • Vi avlutar vanligen meditationsstunden med en bön om att vi hela dagen skall bli visade vilket steg vi skall ta härnäst, och om att få den styrka vi behöver för att ta hand om problem som dyker upp. Vi ber särskilt om att slippa vår självrådighet och är noga med att inte be om någonting enbart för egen del.

  • ("Stora Boken" sid. 76) - Hela dagen

  • Under dagens lopp stannar vi upp när vi är upprörda eller tveksamma, och vi ber om ledning att tänka och handla rätt.

  • Steg 12

   ("Stora Boken" sid. 143)

  • Fråga honom under din morgonmeditation vad du kan göra denna dag för den människa som fortfarande är sjuk. Svaren kommer, om du bara har sett om ditt eget hus.Din uppgift nu är att vara där du gör mest nytta för andra, så tveka aldrig
att gå någonstans där du kan vara till hjälp. Du bör inte tveka att besöka
världens mest skumma plats när du är ute i ett sådant ärende.
Fortsätt vid frontlinjen med din uppgift och Gud kommer att skydda dig.
("Stora Boken" sid. 89)

Den fungerar om vi har den rätta inställningen och arbetar med den.
("Stora Boken" sid. 75)

(Men det är bara ett förslag)