AA STUDIER


Löften i Stora Boken


Skrivarvänlig version


Det finns ett eller flera löften till varje Steg. Löftena är resultatet av att göra Stegen, om vi följer de tydliga anvisningarna i Stora Boken. Observera att det alltid finns ett villkor som måste uppfyllas för att ett löfte ska gå i uppfyllelse, till exempel: "Sällan har vi sett en människa misslyckats som utan förbehåll har följt vår väg."

 

Här är några av löftena. Vi kommer att hitta fler som betyder något speciellt för oss, om vi tar oss tid att läsa Stora Boken med ett öppet hjärta och sinne.



ANONYMA
ALKOHOLISTER




Historien om
hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat
från alkoholism



   Löften i Steg 2

   ("Stora Boken" sid. 23)

  • Det finns en lösning.
  • Vi har funnit något av ett himmelrike, och vi har kastats in i en fjärde dimension av tillvaron som vi inte ens kunnat drömma om.
  • Den verkliga sanningen, och ingenting mindre, är att vi har upplevt djupgående och verkningsfulla själsliga förändringar* (*Närmare förklaring i Bilaga II) som har revolutionerat hela vår inställning till livet, till våra medmänniskor och till Guds universum.
  • Det centrala i våra liv i dag är den absoluta vissheten om att vår Skapare har trätt in i våra hjärtan och liv på ett sätt som faktiskt är mirakulöst.
  • Han har börjat förverkliga sådant som vi aldrig kunde göra själva.

  • ("Stora Boken" sid. 25)

  • Vi har fått ett nytt liv eller, om man så vill, "ett program för att leva", som faktiskt fungerar.

  • ("Stora Boken" sid. 40)

  • Ja, det är exakt vad denna bok handlar om. Dess främsta syfte är att göra det möjligt för dig att finna en Kraft större än dig själv, som kommer att lösa ditt problem.

  • ("Stora Boken" sid. 41)

  • Vi upptäckte att Gud inte ställer alltför hårda villkor för dem som söker honom.
  • För oss är andens rike vidsträckt, rymligt, allomfattande, aldrig utestängande eller avvisande mot dem som på allvar söker. Vi tror det är öppet för alla människor.

  • ("Stora Boken" sid. 41-42)

  • Så snart som en människa kan säga att hon tror, eller är villig att tro, försäkrar vi henne, med eftertryck, att hon är på rätt väg. Det har gång på gång bevisats för oss att på denna enkla hörnsten kan en förunderligt verkningsfull andlig struktur byggas.

  • ("Stora Boken" sid. 44-45)

  • Ställda inför sammanbrott och förtvivlan, inför det egna totala misslyckandet, upptäckte de att de uppfylldes av ny kraft, av sinnesfrid, lycka och en känsla av meningsfullhet.

  • ("Stora Boken" sid. 48-49)

  • Vi insåg slutligen att tro på någon slags Gud var en del av vår natur, ungefär på samma sätt som den känsla vi hyser för en god vän. Ibland var vi tvungna att oförskräckt söka, men han fanns där. Han var lika mycket verklig som vi var.
  • Vi upptäckte den stora verkligheten djupt nere inom oss. När allt kommer omkring är det bara där som han kan upplevas. Så var det för oss.
  • Om våra vittnesmål hjälper till att sopa undan fördomar, hjälper dig att tänka ärligt, uppmuntrar dig att söka ihärdigt inom dig själv, så kan du, om du vill, ansluta dig till oss på vår breda väg.
  • Med den inställningen kan du inte misslyckas.
  • Du kommer med all säkerhet till medvetenhet om din tro.

  • ("Stora Boken" sid. 50)

  • Precis så har Gud återgett oss våra rätta sinnen.
  • Men han har kommit till alla som ärligt har sökt honom.
  • När vi närmade oss honom, visade han sig för oss!

  • Löften i Steg 3

   ("Stora Boken" sid. 55)

  • Vi hade en ny arbetsgivare.
  • Eftersom han är allsmäktig, sörjde han för att vi erhöll vad vi behövde om vi höll oss nära honom och utförde hans arbete väl.
  • Med denna grund koncentrerade vi oss mindre på oss själva och våra små planer och uträkningar.
  • Vi blev i stället mer och mer intresserade av att förstå på vilka sätt vi kunde bidra till livet.
  • fter hand som vi kände en ny kraft strömma in i oss och fick sinnesfrid, upptäckte vi att vi framgångsrikt kunde möta livet. Vi blev medvetna om Guds närvaro och började bli kvitt vår rädsla för i dag, för i morgon eller för det som komma skall.
  • Vi var pånyttfödda.

  • ("Stora Boken" sid. 56)

  • Detta var bara en början, men om den gjordes uppriktigt och ödmjukt upplevde vi redan nu en viss positiv effekt, ofta till och med en mycket kraftig sådan.

  • Löften i Steg 4

   ("Stora Boken" sid. 57)

  • Först när den själsliga sjukdomen är övervunnen kan vi återhämta oss mentalt och fysiskt.

  • ("Stora Boken" sid. 59)

  • Vi kan inte hjälpa alla människor, men Gud kommer åtminstone att visa oss hur vi kan se på var och en med vänlighet och tolerans.

  • ("Stora Boken" sid. 60)

  • I samma utsträckning som vi gör det vi tror är hans vilja, och ödmjukt litar på honom, i samma utsträckning ger han oss kraften att möta olycka och motgång med sinnesro.
  • Vi ber honom att befria oss från vår fruktan och visa oss hur han vill att vi skall vara. Genast börjar vi växa ifrån vår fruktan.

  • ("Stora Boken" sid. 61)

  • Det rätta svaret kommer om vi önskar det.
  • Om vi ångrar vad vi har gjort och har en ärlig önskan att låta Gud föra oss på bättre vägar, tror vi att vi blir förlåtna och att vi kommer att lära av erfarenheten.

  • ("Stora Boken" sid. 62)

  • Vi har börjat förstå hur meningslösa och ödesdigra dessa känslor är.
  • Vi har börjat lära oss tolerans, tålamod och välvilja mot alla människor, även mot våra fiender, för vi betraktar dem som sjuka.
  • Vi hoppas att du nu är övertygad om att Gud kan avlägsna allt som hindrat dig att nå honom på grund av din själviskhet.

  • Löften i Steg 5

   ("Stora Boken" sid. 65-66)

  • När vi väl har tagit detta steg och inte undanhållit någonting, känner vi stor tillfredsställelse.
  • Vi kan se världen i ögonen.
  • Vi klarar av att vara ensamma med frid och ro i sinnet.
  • Vår rädsla försvinner.
  • Vi börjar känna närheten till vår Skapare.
  • Vi kanske tidigare haft en viss andlig tro men nu börjar vi få en andlig upplevelse.
  • En stark känsla av att vårt alkoholproblem försvunnit kommer ofta över oss.
  • Vi känner att vi nu är på den rätta vägen, i harmoni med universums ande.

  • Löften i Steg 9

   ("Stora Boken" sid. 68)

  • Om vi är lugna, uppriktiga och öppna kommer vi att belönas med ett gott resultat.
  • I nio fall av tio sker det oväntade. Ibland erkänner den person vi besöker sitt eget fel, så att mångåriga tvister löses upp på någon timma.
  • Det är sällsynt att vi inte kommer någon vart. Ibland lovordar våra tidigare fiender det vi gör och önskar oss välgång. Ibland erbjuder de sin hjälp.

  • ("Stora Boken" sid. 73)

  • Om vi är noggranna i denna fas i vår utveckling, kommer vi att bli glatt överraskade innan vi är halvvägs igenom den.
  • Vi kommer att känna en ny frihet och en ny lycka.
  • Vi kommer inte att sörja över det förflutna eller behöva stänga dörren om vårt tidigare liv.
  • Vi kommer att förstå ordet sinnesro och vi kommer att uppleva frid.
  • Oavsett hur djupt vi hade sjunkit, kommer vi att upptäcka att vår erfarenhet kan vara till nytta för andra.
  • Känslor av värdelöshet och självömkan kommer att försvinna.
  • Vi kommer att överge intresset för själviska ting och i stället ägna omsorg åt våra medmänniskor.
  • Själviskheten kommer att ge vika.
  • Hela vår livsinställning och livssyn kommer att förändras.
  • Rädslan för människor och för ekonomisk otrygghet kommer att försvinna.
  • Vi kommer att intuitivt veta hur vi skall handskas med situationer som tidigare gjorde oss osäkra och rädda.

  • ("Stora Boken" sid. 73)

  • Vi kommer plötsligt att uppleva att Gud gör för oss det vi inte kunde göra själva.
  • Är detta överdrivna löften? Vi tror inte det. Det har infriats för så många av oss – ibland snabbt, inbland långsamt. De kommer alltid att förverkligas om vi arbetar för dem.

  • Löften i Steg 10

   ("Stora Boken" sid. 74)

  • Kärlek och tolerans är nyckelord i våra levnadsregler.
  • Och vi finner efter en tid att vi har slutat kämpa mot alla och allt – till och med alkoholen.
  • För vid det här laget kommer den mentala hälsan att ha återvänt.
  • Vi kommer sällan att vara intresserade av alkohol.
  • Om vi frestas, ryggar vi tillbaka som för en eldsflamma.
  • Vi reagerar sunt och normalt, och vi upptäcker att detta har hänt automatiskt.
  • Vi kommer att upptäcka att vår nya inställning till alkohol har infunnit sig hos oss utan något tankearbete eller ansträngning. Den bara kom! Det är detta som är miraklet.
  • Vi kämpar inte, och inte heller undviker vi frestelsen.
  • Vi upplever det som om vi hade tillåtits inta en neutral ställning – trygga och skyddade.
  • Vi har inte ens avgett ett nykterhetslöfte. I stället har vi befriats från problemet. Det existerar inte för oss.
  • Vi är varken kaxiga eller rädda. Detta är vår erfarenhet. Det är så vi reagerar så länge som vi behåller vår andliga spänst.

  • ("Stora Boken" sid. 74)

  • Om vi följt anvisningarna noggrant, har vi redan börjat känna flödet av hans ande inom oss.
  • I viss utsträckning har vi blivit gudsmedvetna.
  • Vi har börjat utveckla detta livsviktiga sjätte sinne.

  • Löften i Steg 11

   ("Stora Boken" sid. 75-76)

  • Under dessa omständigheter kan vi lugnt utnyttja vår intellektuella kapacitet, för när allt kommer omkring har Gud gett oss en hjärna att tänka med.
  • Vår tankeverksamhet kommer att ske på ett högre plan när vårt tänkande är befriat från felaktiga motiv.
  • Vi blir ofta förvånade över hur de rätta svaren kommer efter det att vi försökt detta en tid.
  • Det som en gång var en aning, eller en enstaka inspiration, blir efter hand en fungerande del av intellektet.
  • Inte desto mindre har vi funnit att vårt tänkande, allt eftersom tiden går, i allt större utsträckning kommer att ligga på det intuitiva planet. Vi börjar lita på vår nya förmåga.

  • ("Stora Boken" sid. 76-77)

  • Faran är då mycket mindre att vi skall bli upphetsade, rädda, arga, oroliga eller att vi skall tycka synd om oss själva eller fatta dåliga beslut.
  • Vi blir mycket effektivare.
  • Vi blir inte trötta så lätt, för vi förbrukar inte energi på samma dåraktiga sätt som vi gjorde när vi försökte ordna livet så att det passade oss själva.
  • Det fungerar – det gör det faktiskt!

  • Löften i Steg 12

   ("Stora Boken" sid. 78)

  • PRAKTISKT ERFARENHET visar att ingenting ger lika god immunitet mot att dricka som att arbeta intensivt med andra alkoholister. Det fungerar när andra former av verksamhet misslyckas.
  • Du kan hjälpa när ingen annan kan. Du kan vinna deras förtroende när andra misslyckas.
  • Livet kommer att få en ny mening.
  • Att se människor tillfriskna, att se dem hjälpa andra, att se ensamheten försvinna, att se en gemenskap växa fram omkring dig, att få en massa vänner – detta är en erfarenhet du inte får missa. Vi vet att du inte vill gå miste om den. Täta kontakter med nykomlingar och med varandra är ljuspunkterna i våra liv.

  • ("Stora Boken" sid. 87-88)

  • När vi ser tillbaka inser vi att det som hände med oss när vi överlämnade oss i Guds hand var bättre än någonting vi kunde ha planerat själva.
  • Förutsatt att vi är i god andlig form, kan vi göra allting som alkoholister inte förmodas göra.

  • ("Stora Boken" sid. 89)

  • Din uppgift nu är att vara där du gör mest nytta för andra, så tveka aldrig att delta där du kan vara till hjälp. Du bör inte tveka att besöka även de enklaste ställen när du är ute i ett sådant ärende. Gud kommer att hålla sin hand över dig när du med dessa motiv befinner dig i livets utkant.

  • Löften i Kap 8

   ("Stora Boken" sid. 91)

  • Alla tecken tyder på att kvinnor återvinner sin hälsa lika snabbt som män om de försöker följa våra förslag.
  • Vi vill få er att känna att ingen situation är så svår och ingen bedrövelse så stor att den inte kan övervinnas.

  • ("Stora Boken" sid. 100)

  • Guds kraft åstadkommer mirakel.
  • Om sådana kvinnor väljer att lägga andlighet till grund för sina liv, kommer deras väg att bli lättare.

  • ("Stora Boken" sid. 100-101)

  • Barriärer som vuxit upp mellan dig och dina vänner kommer att försvinna och ersättas av välvillig förståelse. Du kommer inte längre att skämmas eller känna att du måste be om ursäkt, som om din man hade svag karaktär.
  • Ditt nya mod, din vänlighet och frihet från skam kommer att göra underverk för dig i kontakterna med andra människor.

  • ("Stora Boken" sid. 101-102)

  • Om Gud kan lösa alkoholismens uråldriga gåta, så kan han också lösa ditt problem.
  • Nu försöker vi tillämpa andliga principer på livets alla områden. När vi gör detta, upptäcker vi att det löser också våra problem: Den frihet från fruktan, oro och sårade känslor som blir följden är någonting underbart.
  • Om du och din man finner en lösning på det stora problem som alkoholen utgör, kommer ni förstås att bli mycket lyckliga.

  • ("Stora Boken" sid. 102)

  • Ni kommer att göra misstag, men om ni menar allvar, kommer de inte att sänka er. Ni kommer i stället att kunna dra nytta av dem. Ett bättre levnadssätt kommer att bli verklighet när de är övervunna.

  • ("Stora Boken" sid. 104)

  • När allt kommer omkring är din familj återförenad, alkoholen är inte längre ett problem, och du och din man arbetar tillsammans för en framtid som ni tidigare inte kunnat drömma om.

  • ("Stora Boken" sid. 104-105)

  • Ni kommer båda att vakna till insikt om en ny känsla av ansvar för andra.
  • Ni kommer att förlora ert gamla liv – för att finna ett som är oändligt mycket bättre.

  • Löften i Kap 9

   ("Stora Boken" sid. 109)

  • Att visa andra som lider hur vi blev hjälpta är det som ger vårt liv värde nu. Håll fast vid tanken att i Guds händer är det mörka förflutna det värdefullaste du äger – nyckeln till liv och lycka för andra. Härigenom kan du vända död och elände bort från dem.

  • ("Stora Boken" sid. 111)

  • Låt dem komma ihåg att hans drickande har vållat honom alla möjliga slags skador som det kan ta lång tid att reparera. Om de förstår de här sakerna, kommer de inte att ta hans perioder av lynnighet, depression eller apati så allvarligt. Allt detta kommer att försvinna om han bemöts med tolerans, kärlek och andlig förståelse.

  • ("Stora Boken" sid. 112)

  • Att ge i stället för att ta kommer att bli ledstjärnan.

  • ("Stora Boken" sid. 113)

  • Om familjen samarbetar kommer alkoholisten snart att inse att hans värderingar är snedvridna.
  • Om familjen förstår att faderns uppförande just då endast är en tidig fas i hans utveckling, är allt gott och väl. I kretsen av en förstående och positiv familj kommer dessa barnsjukdomar i alkoholistens andliga utveckling snart att försvinna.

  • ("Stora Boken" sid. 114)

  • Denna drömvärld har nu ersatts av en stark känsla av mening, tillsammans med en växande medvetenhet om Guds kraft i våra liv.

  • ("Stora Boken" sid. 116)

  • Vi har tillfrisknat och har fått kraft att hjälpa andra.
  • Vi är säkra att Gud vill att vi ska vara lyckliga, glada och fria.

  • ("Stora Boken" sid. 116)

  • Vi som har tillfrisknat från svår dryckenskap är idag verkliga under av mental hälsa. Men vi har också upplevt häpnadsväckande förvandlingar i våra kroppar. Få av oss bär i dag spår av ett utsvävande liv.

  • Löften i Kap 11

   ("Stora Boken" sid. 133)

  • Ja, det finns en ersättning, och den är oerhört mycket mer än så. Det är gemenskapen i Anonyma Alkoholister. Där finner du befrielse från bekymmer, tristess och oro. Din fantasi kommer att leva upp. Livet får en mening till slut. De mest tillfredsställande åren av ditt liv ligger framför dig. Så upplever vi gemenskapen, och det kommer du också att göra.
  • Du kommer att knytas till dem med nya och underbara vänskapsband, därför att ni tillsammans kommer att undgå en katastrof. Ni kommer att börja er gemensamma resa sida vid sida. Då kommer du att förstå vad det innebär att ge av sig själv, för att andra ska kunna överleva och upptäcka livet på nytt. Du kommer att lära dig den fulla innebörden av "Älska din nästa såsom dig själv."

  • ("Stora Boken" sid. 133-134)

  • Det kan förefalla otroligt att dessa människor på nytt ska kunna bli lyckliga, respekterade och till nytta för andra. Hur ska de kunna resa sig ur ett sådant elände, bli kvitt sitt dåliga rykte och sin hopplöshet? Det verkliga svaret är att eftersom detta har skett med oss kan det också ske med dig. Om du önskar det över allt annat och är villig att dra nytta av vår erfarenhet är vi säkra på att allt detta kommer att hända dig. Undrens tid är inte förbi. Det visar vårt eget tillfrisknande!

  • ("Stora Boken" sid. 143)

  • Han kommer att visa dig hur du ska skapa den gemenskap du har behov av.

  • ("Stora Boken" sid. 143-144)

  • Gud kommer hela tiden att uppenbara mer för dig och för oss.
  • Svaren kommer, om du bara har sett om ditt eget hus. Men självklart kan du inte föra vidare något som du inte har. Se till att ditt förhållande till Gud är gott och stora ting kommer att ske med dig och med oräkneliga andra. Detta är för oss den stora sanningen.
  • Vi är med dig i andens gemenskap och du kommer säkert att träffa några av oss när du vandrar det lyckliga ödets väg.