AA STUDIER


Knack! Knack! -- Vem där?


Skrivarvänlig version


Vi har slutligen haft allt det roliga som vi tålde. Vi har löst biljetten som krävs för inträde till Anonyma Alkoholister; den starka längtan, den intensiva önskan att sluta dricka, en gång för alla. Skulle vi inte vilja veta vem som kommer att vara där, för att besvara den absolut viktigaste frågan, "Vad måste jag göra för att undvika döden eller vansinnet från drickandet?" Vilka andra legitima skäl finns det för att söka hjälp hos Anonyma Alkoholister? Det finns inga. Det ENDA villkoret för medlemskap i Anonyma Alkoholister är en önskan att sluta dricka. Det står inte "och" någonting, inte heller står det "eller" någonting. Bara den intensiva önskan att inte börja igen. Vilket är svaret på den frågan, "Vem kommer att vara där för att hjälpa problemdrinkaren?" I många grupper verkar det vara fem (5) olika typer av folk, som den hjälpsökande kommer att möta. De är:


1. Först har vi "Deltagarna". Det är dem som har svaret, eftersom de VET vad som står i Anonyma Alkoholisters Grundtext. De VET, därför att de har och fortfarande studerar Grundtexten och tillämpar anvisningarna som de finner där, i deras liv dag ut och dag in. De har TILLFRISKNAT och har fått Kraften att hjälpa andra. Det är dem som inte bara är de verkliga ledarna i deras grupp, utan det är de som går till härbärgen o dyl. för att leta efter, gå till, närma sig den lidande problemdrinkaren för att försöka föra budskapet vidare, "Jag har varit där du är. Jag förstår verkligen. Jag har fått ett andligt uppvaknande som ett resultat av Anonyma Alkoholisters Tolv Steg och jag vill hjälpa dig, om du tillåter mig." De utgör den sortens Sponsorer vi alla önskar att kunna finna. Olyckligtvis i dagens Gemenskap, är de få.


2. Sedan har vi "Vältalarna". De har läst Stora Boken, Tolv & Tolv och förmodligen en hel del annat. De låter riktigt bra på möten. De vet allt det rätta att säga. Men deras tid är alldeles för viktig för att besöka härbärgen, avgiftningar, Stadsmissionen, etc. De tror att det är bäst att sitta komfortabelt i möteslokalen och vänta på att den hjälpsökande ska dyka upp. Budskapet de för vidare är varierande, men högst sannolikt INTE, "Är du villig att gå hur långt som helst för att besegra alkoholen? Om du är, låt mig förklara problemet (alkoholismen) som det beskrivs i "Läkarens åsikt", och därefter pratar vi om Lösningen som vi har funnit". Nej, de kommer högst troligen att föreslå att du inte dricker och går på möten och kanske kan du tillfriskna genom att gradvis "smälta in". Bara sitt och lyssna på oss.


3. Sedan har vi "Bluffarna". De kanske har haft ett litet problem med sitt drickande någon gång i deras liv, men de är inte alkoholister. De är beskrivna på ett flertal ställen i Stora Boken, speciellt på sidorna 48 - 49. De kanske är storkonsumenter. Den största skillnaden mellan en "riktig alkoholist" och en "storkonsument" är mycket enkel. "Storkonsumenten" kan sluta dricka om han vill. Den "riktiga alkoholisten" skulle sluta dricka om han kunde. De behöver inte vidta de åtgärder som beskrivs i de Tolv Stegen, för att hålla sig ifrån drickandet. De är mycket för "drick inte och gå på möten" eller ännu värre, "du borde gå 90 möten på 90 dagar". "Du ska inte rusa iväg med att göra Stegen." "Ta det lugnt tills du har räknat ut vad allt det här handlar om". "Jag har aldrig behövt göra Stegen och jag har inte tagit ett glas sedan evigheter". Dessa bluffare är illa nog, men vi har en annan typ av individer som sitter på våra möten och de är:


4. De som absolut inte har någon anledning att vara på ett AA-möte. De har aldrig haft problem med att dricka alkohol. De kanske har problem med läkemedel, eller narkotika, eller spel, eller beroende av andra människor, eller sex, eller vilken annan typ av problem. Men problem med alkohol är inte något av dem. Och i en del grupper, olyckligtvis, är de tillåtna att tala om vad som helst som stör dem för tillfället.


5. Sedan är det de "obeslutsamma". Det är nykomlingarna som sitter på möten och försöker komma underfund med vad "Programmet" handlar om. De ser "Stegen" och "Traditionerna" på väggarna, men är osäkra på vad som krävs för att tillfriskna. Desto mer de lyssnar på mötena, desto mer förvirrade blir de. Många av oss har kvalificerat sig för medlemskap i Anonyma Alkoholister, därför att vi har hamnat på den punkt i våra liv, där vi är villiga att gå hur långt som helst för att aldrig någonsin mer behöva försöka nyktra till igen. Vi ställer den frågan, "Vad måste jag göra för att aldrig mer behöva gå igenom den här misären igen?" Och svaret de ger oss är, "Kom tillbaka, det fungerar" eller "Drick inte och gå på möten" eller "Du behöver verkligen på 90 möten på 90 dagar". Och de kanske även hör någon säga, "Om du verkligen vill besegra det här problemet med drickandet, så skaffar vi dig "Stora Boken", läser den och sedan hjälper jag dig att göra de handlingar, som de tillfrisknade alkoholisterna har sagt att de har gjort, och se om det här Programmet kommer att fungera för dig likaväl som det har gjort för dem och för mig." Men den rösten är i minoritet. När över 90% av folket som är på möten eller sitter och dricker kaffe och berättar hur hemskt deras drickande var, men inte behövt göra några Steg för att tillfriskna från ett till synes hopplöst tillstånd av kropp och själ, vem ska nykomlingen lyssna på?


Det är för de "obeslutsamma" som våra möten är ämnade för. Att hjälpa dem att förstå skillnaden mellan alkoholisten och icke-alkoholisten och om de verkligen är riktiga alkoholister, och visa dem vår Lösning. Frågan ställs då, "Är du villig gå hur långt som helst för seger över alkoholen?" Om svaret är ja, låt oss då sätta igång med att göra Stegen, så att du också kan bli en tillfrisknad alkoholist. Det är det som vi är här för. För att skydda vår nykterhet genom att försöka föra "detta budskap" vidare, "Ja, jag har fått ett andligt uppvaknande som ett resultat av att göra Stegen och jag hjälper dig om du vill ha det jag har". Vad är det jag har? "Jag känner en ny frihet och en ny lycka. Jag sörjer inte över det förflutna eller behöver stänga dörren om mitt tidigare liv. Jag förstår ordet sinnesro och jag upplever frid. Oavsett hur djupt jag hade sjunkit, ser jag hur min erfarenhet kan vara till nytta för andra. Känslan av värdelöshet och självömkan har försvunnit. Jag har övergett intresset för själviska ting och ökat mitt intresse för mina medmänniskor. Själviskheten har gett vika. Hela min livsinställning och livssyn har förändrats. Rädslan för människor och för ekonomisk otrygghet har försvunnit. Normalt vet jag intuitivt hur jag skall handskas med situationer som tidigare förbryllade mig. Idag, inser jag till fullo vad Gud gör för mig det som jag inte kunde göra och kan göra själv. Om det är det här som du vill ha mer än någonting annat här på jorden, så hjälper jag dig att få det." Bli en "DELTAGARE"!!!


Vi tillfrisknar genom Stegen vi gör, inte mötena vi går på!!!