AA STUDIER


Är jag självisk?


Skrivarvänlig version


Om jag är Harmsen och Förbittrad:


    • Det är för att någon tidigare inte gjorde vad jag ville att de skulle ha gjort. De gjorde inte det på mitt sätt. Och det är att vara Självisk.

Om jag är Arg:


    • Det är för att någon inte gör som jag vill att de ska göra, just nu. De gör det inte på mitt sätt. Och det är att vara Självisk.

Om jag är Rädd:


    • Det är för att någon inte kommer att göra vad jag vill att de ska göra i framtiden. De kommer inte att göra det på mitt sätt. Och det är att vara Självisk.

Om jag känner mig Skyldig och Ångerfull:


    • Det är för att jag gjorde det på mitt sätt, på din bekostnad. Och det är att vara Självisk.

Det förefaller att sidan 54 i "Stora Boken" är korrekt angående roten till mina problem.