AA STUDIER


VAD ÄR EN SPONSOR?


SPONSOR


"En som förmodas eller en som någon är delegerad till, ansvarig för någon annan person". eller – "En som vid dopet av ett spädbarn bekänner den Kristna tron i dennes namn och garanterar dennes religiösa (andliga) undervisning".
Webster, cirka - 1936
("Vi var pånyttfödda", "Stora Boken" sid. 55)


Steg Tolv lyder, "När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter."


Detta, naturligtvis, är vad en Sponsor är. En alkoholist som har gjort dessa Steg och haft ett andligt uppvaknande eller andlig erfarenhet eller en total psykisk förändring. Detta är beskrivet på sid. 72 och 73 i vår Grundtext, Anonyma Alkoholister.


Låt oss se vad Boken har att säga om en Sponsor (en tillfrisknad alkoholist):


"Men den före detta aktive alkoholisten som har funnit denna lösning, och som är ordentligt rustad med fakta om sig själv, kan vanligen vinna en annan alkoholists förtroende på några timmar. Till dess att ett sådant samförstånd uppnåtts kan föga eller ingenting uträttas." (Sid. 17)


Hur gör han det? Den effektive sponsorn har studerat Kapitel Sju, "Att arbeta med andra".


 1. Hans första uppgift är då att ta reda på om kandidaten verkar vara villig att gå hur långt som helst för att åstadkomma seger över alkoholen. (AA, sid. 67)

 2. Hans andra uppgift är att ta reda på om han har en RIKTIG ALKOHOLIST, att arbeta med, (AA, sid. 80). Om han inte är det, försök att hjälpa dem att hitta den gemenskapen som tar hand om deras problem.

 3. Hans tredje uppgift är att ge kandidaten en rejäl dos av alkoholism, så han känner sig totalt hopplös och hjälplös. (AA, sid. 81)

 4. Sedan är hans fjärde uppgift att ge kandidaten hopp. (AA, sid. 81)

 5. Hans femte uppgift är att ta reda på om kandidaten faktiskt är villig att gå hur långt hur långt som helst (AA, sid. 81 - 84) för att åstadkomma seger över alkoholen. (Se till att de har ett ex. av Stora Boken och är villiga att noggrant läsa den för att bestämma om de är villiga att anta Programmet, som ett sätt att leva).

 6. Om han är, då är hans sjätte uppgift att sätta igång kandidaten på hans resa till nykterhet genom att göra Stegen Tre, Fyra och Fem. (AA, sid. 83 - 84)

 7. Hans sjunde uppgift är att hjälpa sin kandidat att sätta de återstående Stegen i verket, tills han är stabil med att leva vårt Program, en dag i taget. (AA, sid. 84 - 90)

 8. När kandidaten har hittat en nykomling och effektivt har fört detta vidare till en annan lidande alkoholist, då har du gjort ditt jobb och vet glädjen med att leva och som kanske får andra att leva. (AA, sid. 141 - 144)

 9. Fortsätta med att leta efter nästa kandidat.

Är Sponsorskap viktigt? Låt oss se vad Stora Boken rapporterar.


"För om en alkoholist försummade att förbättra och utveckla sitt själsliga liv genom arbete och självuppoffring för andra, skulle han inte kunna överleva de oundvikliga prövningar och perioder av svaghet som låg framför honom". (AA, sid. 13 - 14)


"Som personer som tidigare hade problem med sitt drickande hänger våra egna liv på vår ständiga omtanke om andra och på hur vi kan hjälpa dem att möta sina behov". (AA, sid. 18)


"Praktiskt erfarenhet visar att ingenting ger lika god immunitet mot att dricka som att intensivt arbete med andra alkoholister. Det fungerar när andra former av verksamhet misslyckas." (AA, sid. 78)


Och som Dr. Bob sa:


"Jag spenderar en hel del tid på att föra vidare vad jag har lärt till andra som ville ha det och behöver det. Jag gör det av fyra skäl:

 1. Av pliktkänsla.
 2. För att det är ett nöje.
 3. För att jag på detta sätt betalar en skuld till den man som tog sig tid att föra sin erfarenhet vidare till mig.
 4. Och för att jag varje gång jag försöker hjälpa någon annan tar ut ännu en liten försäkring mot ett eventuellt återfall." (AA, sid. 155)

Dr. Bob tog betydelsen av Sponsorskap, mycket seriöst. Historien visar att han hjälpte ungefär 5000 alkoholister att uppleva Löftena i Anonyma Alkoholisters Program över en period av 10 år. Det blir i snitt 1,5 nya alkoholister varje dag över den 10-års perioden. Det skulle säkerligen kvalificeras som "intensivt" arbete med andra alkoholister.


Så det verkar vara förnuftigt, om vi har återfått vårt förstånd när det gäller alkohol, att följa anvisningarna som de Första Etthundra har gett oss i vår Grundtext, ANONYMA ALKOHOLISTER och applicera Tolfte Stegs Bönen som lyder:


"Fråga Honom under din morgonmeditation vad du kan göra denna dag för den människa som fortfarande är sjuk. Svaret kommer, om du bara har sett om ditt eget hus. Men självklart kan du inte föra vidare något som du inte har. Se till att ditt förhållande till Gud är gott och stora ting kommer att ske med dig och med oräkneliga andra. Detta är för oss den Stora Sanningen." (AA. sid. 143 - 144)


Anonyma Alkoholisters Program fungerar om vi gör det! Vi dör om vi inte gör det!

Så GÖR det!!!

(Men det är bara ett förslag)


Vi tillfrisknar genom Stegen vi gör, inte mötena vi går på!!!