AA STUDIER


AA-gruppens ENDA syfte!


Skrivarvänlig version


Bill Wilson, en av grundarna av Anonyma Alkoholister, fastställde att: "Nykterhet – frihet från alkohol – genom att lära ut och praktisera de Tolv Stegen är det ENDA syftet med en AA-grupp. Grupper har upprepade gånger provat andra aktiviteter och har ALLTID misslyckats. Om vi inte håller oss till dessa principer kommer vi sannolikt att kollapsa. Och om vi kollapsar, kan vi inte hjälpa någon."


I detta enda stycke definierar Bill nykterheten, målmedvetenheten, och vårt ansvar som Sponsorer och medlemmar i en AA-grupp. Han varnar oss också för vad som sannolikt händer, om vi avviker från dessa klart definierade aktiviteter. Angående målmedvetenheten är Bills poäng att vi gör de 12 Stegen för att finna och utveckla en relation med en Högre Makt, som kommer att hjälpa oss med vår alkoholism och INGET annat. Vi blir inte kuratorer, terapeuter eller liknande och vi tillåter INTE att våra AA-möten blir gruppterapi.


AA har stagnerat angående medlemskapet (c:a 2 miljoner) i över trettio år och kan bara göra anspråk på att framgångsprocenten är c:a 5% eller mindre och som dessvärre uppfyller Bills farhågor. Vi har misslyckats eftersom många inflytelserika och själviska medlemmar har, häftigt och med mycket harm och förbittring, försvarat en del felinformerade och inbillade rättigheter, att AA kan och bör vara något som medlemmarna själva bestämmer att det ska vara. Det är nästan alltid AA-medlemmar som aldrig ens försökt att övervinna sina egna självcentrerade synsätt genom att faktiskt göra och lära ut de 12 Stegen.


Detta upprepas gång på gång genom att insistera på att de 12 Stegen och en Högre Makt inte är nödvändiga, viktiga eller ens önskvärda för ett tillfrisknande. Drivna av rädsla, försöker samma medlemmar sprida rädsla, och lyckas ofta, för det ENDA föreslagna program för tillfrisknande, som AA har att erbjuda. Med självbelåten arrogans hävdar dessa torrfulla medlemmar, att eftersom de har undvikit den bekväma och tillfredsställande nykterheten genom att faktiskt göra de 12 Stegen och förblivit nyktra, så ska ingen annan heller göra de 12 Stegen eller söka en andlig lösning för deras alkoholism.


Av denna självcentrerade rädsla blir de flesta alkoholister, som kommer till AA, aldrig presenterade för den ENDA lösningen som skulle kunna rädda deras liv och okunnigt tillsagda att inte dricka och gå på möten. Varför? För att lyssna på de här människorna säga samma sak till leda. Drick inte, gå på möten, drick inte, gå på möten, drick inte, gå på möten. Resultatet är att AA har en framgångsprocent på c:a 5%, som en gång var 75% (Stora Boken sid. XIX). Ett program som en gång hyllades som ett "mirakel av det nittonde århundradet", är nu nära ett misslyckande.


Den sorgliga ironin är att om de flesta alkoholister hade gjort Stegen, så hade de tagit andra genom Stegen, och allt det självcentrerade beteendet skulle ha minskat kraftigt och AA skulle inte vara nära ett misslyckande som det är idag.


Kom ihåg att Stora Boken konstaterar att "Själviskhet – självcentrering! Detta, tror vi, är roten till våra problem." och vidare "vi måste bli av med ALLA former av självcentrering."


Att göra och lära ut de 12 Stegen är ett otroligt enkelt, okomplicerat och effektivt sätt att befria sig från de självcentrerade karaktärsdragen, som annars leder till ett liv i en hård och bister nykterhet (andligt sjuk) och vanligtvis till drickandet igen. Att göra och lära ut de 12 Stegen är den främsta och viktigaste uppgiften för varje AA-medlem, som kallar sig själv för en AA-Sponsor.


De 12 Stegen kan och bör göras inom en vecka och ett nytt sätt att leva, fritt från mitt egos slaveri, kan börja, därefter kommer varje AA-medlem att ha kunskap och verktyg för att hjälpa en annan fortfarande sjuk alkoholist, att tillfriskna. Det är långt ifrån "drick inte och gå på möte!".