AA STUDIER


AA-möten är INTE gruppterapi


Skrivarvänlig version


Jag har gått på AA-möten i 15 års tid, men på de senaste åren har jag lämnat många möten illa till mods. Varför kände jag så? Vad hade hänt? Jag hänvisar svaren på dessa frågor till ett populärt lunchmöte som jag hade blivit uppmanad till att besöka.


En kvinna på detta möte började tala om sin mamma och den skada hennes mamma hade orsakat henne i hennes liv. Hon grät och förbannade sin mamma och beskyllde henne för hela hennes olycka. Hon talade inte om nykterhet. Ingen antydan om tacksamhet. Ingen hänvisning till att arbeta med Stegen. Sedan lämnade hon mötet tidigt. Jag hade velat stoppa henne och föra henne tillbaka och be henne lyssna. Hon kanske hade funnit svaren på sina problem. I det ögonblicket insåg jag att med obehaglig klarhet att detta var gruppterapi, inte ett AA-möte. Vad jag just hade varit med om, var vad jag upplever som ett subtilt sabotage av AA-Programmet. Den här kvinnan var bara en av de många människor som är missledda till att använda AA-möten till att dumpa sina känslor och harm och förbittring på, i sken av att "dela".


Mitt uppsåt är inte att minimera någons smärta. Jag talar som en man som växte upp i en extrem alkoholmissbrukarfamilj, som en man som är en Vietnamveteran, en överlevare från skilsmässa och andra traumatiska förluster. Jag har gått i terapi vid olika tillfällen och funnit det ganska användbart. Jag blandar inte ihop terapi med AA,s Tolv Steg och är beklämd när jag ser människor i ökande takt använder AA-möten för fri terapi, i syfte att komma i kontakt med deras känslor. Mitt eget primära syfte på möten är att lära mig bättre att applicera de Tolv Stegens filosofi på mina dagliga problem.


Detta inkräktande av terapisnack på AA-mötena, orsakar förlusten av fokus på vad detta Program handlar om. De grundläggande principerna av tillfrisknande, ärlighet, öppet sinnelag och villighet är utbytta mot självupptagenhet, uppmärksamhetssökeri och att komma i kontakt med sina känslor. I stället för att försäkra sig om principerna för tacksamhet och acceptans, fokuserar många på skuld i skenet av att "dela" om känslor. Stora Boken fastslår att acceptans är svaret på alla mina problem idag.


Acceptans är en enkel princip och det är den som vi struntar i när vi tillåter AA-möten att bli terapi.


Jag hör människor som har varit i Programmet i över ett år, som fortfarande arbetar med ett problem och sedan skyller deras olycka på detta fortfarande olösta problem. Folk skyller på allt som inte blir bra i deras liv på exfru/exman, dåliga föräldrar, myndigheterna eller deras chefer. Mindre tid behövs för att klaga på problemen och mer tid behövs till att fokusera på lösningarna. Lösningarna ligger i appliceringen av de Tolv Stegen.


Acceptans är svaret på alla mina problem idag. Så länge som folk skyller på annat, så arbetar de inte med de Tolv Stegen. Och så länge som de inte arbetar med de Tolv Stegen, så fortsätter de att använda mötena som terapi. Så fortsätter de att urvattna det högre syftet av detta Program, som ska dela vår erfarenhet, styrka och hopp. Låt oss göra Stegen och hålla terapisnacket borta. Vi vet hur det fungerar.


Craig R. Washington, U.S.A.