AA STUDIER


ANDLIG TILLVÄXT


Skrivarvänlig version


Hade haft ett Andligt Uppvaknande eller Andlig Upplevelse, som är bevisat genom en Total Psykisk Förändring som ett resultat av att ha gjort de första nio Stegen, börjar vi nu vår Andliga Tillväxt. Andlig Tillväxt är beroende på vår tillämpning av Steg Tio, Elva och utförd i Steg Tolv. Ganska ofta hör vi någon säga, “Detta Program är en resa utan destination”, men Stora Boken indikerar att det finns, förvisso, en destination när det står, “Vi har trätt in i en andlig värld”. (AA, sid. 73). Vi får vidare veta att “vi kommer att växa i förståelse och effektivitet”. Det är det exakta syftet med Steg Tio, Elva och Tolv, att växa i förståelse, att vi faktiskt har en Lösning på alla våra problem och att effektivt lära oss hur vi tillämpar Steg Tolv till vad som kanske verkar vara ett problem.


När vi studerar de tydliga anvisningarna för att göra Steg Tio på sid. 73 - 74 i Stora Boken, får vi veta när vi ska göra det, hur vi ska göra det, vad resultatet kommer att bli och en påminnelse om varför vi måste göra Stegen som de har givits till oss. Den första frågan är alltså, “När börjar jag göra Steg Tio?” Svaret på det här är, “Vi påbörjade energiskt detta sätt att leva när vi rensade upp i vårt förflutna.” Vi städade upp det förflutna i Steg Nio, så fort som vi börjar processen med att gottgöra, är det dags att börja göra självrannsakan. Vi påbörjar praktiserandet av att hålla ögonen på våra fel och brister. Vilka är de? De är exakt desamma som de vi fann i Steg Fyra och Fem. De är manifestationerna av vår själviskhet och självcentrering. Och vi får veta att vi måste göra den här självrannsakan i resten av våra liv, om vi verkligen vill njuta av livet.


Hur uttryckligen gör vi Steg Tio? “Fortsätt att se upp med själviskhet, oärlighet, harm och rädsla”. (Steg Fyra). “När de här egenskaperna dyker upp, ber vi genast Gud avlägsna dem”. (Steg Sex och Sju). “Vi diskuterade dem omedelbart med någon.” (Steg Fem). “Vi gottgjorde dem snabbt”. (Steg Åtta och Nio). Sedan det är ännu en sak att göra och det är, “Vi riktar resolut tankarna mot någon som vi kan hjälpa”. (Steg Tolv). Vi gör alltså Steg Tio, genom att göra Stegen Fyra, Fem, Sex, Sju, Åtta, Nio och Tolv, moment för moment, dag för dag. Notera hur väldigt noggranna anvisningarna är. När gör vi Steg Tio? När som helst vi är störda är det dags att agera, “på en gång”, “omedelbart” och “snabbt”, när vi inser att vår själviskhet och självcentrering visar sig igen. Vi måste alltjämt komma ihåg att när vi gjorde Steg Tre, gav vi upp vår rätt att aldrig leva på vårt sätt igen, så länge vi levde. Vi ska nu lära oss att utföra Guds vilja, inte vår.


Steg Tio är alltså början av vår Andliga Tillväxt. Det är början på att bli en osjälvisk person, lära sig att bli en kärleksfull och generös person. Det är det första Tionde Stegs Löftet, kärlek och tolerans av andra är vår kod. Detta Steg är nödvändigt för fortsatt förlåtelse, som är nödvändigt för att göra våra gottgörelser.


Med Steg Tio, börjar vi bli tillfreds med människorna omkring oss. Vi börjar förstå att vår livskvalité inte beror på vad människor tror om oss. Vi börjar förstå att vår livskvalité beror på hur vi känner för de människor, som Gud har placerat i våra liv. Så länge som vi kan se på alla med kärlek och tolerans, är vi inte besvärade. Vi är lugna så nu kan vi börja att praktisera nästa Steg. Steg Elva förslår att vi söker genom bön (tala med Gud) och meditation (lära hur vi lyssnar på Gud) att fördjupa vår medvetna kontakt med vår Himmelske Fader, som vi uppfattar Honom. Förmodligen den mest effektiva samlingen av tydliga anvisningar för att göra detta, finns på sid. 75 - 77 i Stora Boken. Det påpekades för mig att Gud gav oss två öron och en mun. En ledtråd från Gud om hur mycket jag bör tala (be) och hur mycket jag bör lyssna (meditera). Det verkar förbättra vår kommunikation med Honom. Han har också mer svar än vi har frågor.


Varför är det så nödvändigt att bara be för kunskapen om Hans vilja med oss och kraft att utföra den? Nåväl, kom ihåg att vi kom till Anonyma Alkoholister p.g.a. vår kraftlöshet, så vi behöver begagna oss av Hans Kraft. Och i Stegen Tre och Sju gjorde vi Honom medveten om att Han är nu ansvarig för hur vi tänker, hur vi känner och hur vi agerar. Eftersom Han är nu vår Chef och vi har lovat att alltid följa Hans vilja, blir det livsviktigt för oss att vi är i kontakt med Honom i början på vår dag, dagen igenom och när vi går och lägger oss, att bara söka vetskap om vad Han vill att vi ska göra och vad vi behöver för att utföra det.


Den första samlingen av anvisningar på sid. 75, visar oss hur vi kan påbörja processen med meditation genom att noggrant gå igenom vår dag och svara på några mycket specifika frågor när vi är redo för att dra oss tillbaka för natten. Varje fråga, noga övervägd och ärligt besvarad, kan bli en övning i meditation. Det finns en del förvirring i vår Gemenskap angående skillnaden mellan Steg Tio och Steg Elvas del på kvällen. Steg Tio ska praktiseras hela dagen, varje dag och den bör också involvera en annan person, som t.ex. vår sponsor. Den delen av Steg Elva som vi rannsakar vid den här tidpunkten är bara mellan oss och vår Skapare. Det bör inte vara någonting som distraherar oss vid läggdags, så att vi kan granska hur bra vi har utfört Steg Tio och Tolv i sovrummets tystnad och bara i Hans närvaro. Efter att ha mediterat om vår dag, ber vi att få vad vi behöver för att göra bättre imorgon.


Nästa samling av anvisningar på sid. 75, handlar om att göra sig redo för att börja vår nya dag. Den instruerar oss att börja vår meditation och bön “när vi vaknar”, inte någon gång senare på dagen. Här är vi instruerade om meditation, sedan bön, sedan meditation. Vi kommer också att finna några Löften på sid. 75 - 76, som resultat av dessa övningar.


När vi är redo att avsluta vårt morgonmöte med Honom, är det föreslaget att vi avslutar med en bön, att vi får vad vi behöver för att leva dagen framför oss, som Han vill att vi ska. Bill W. tyckte om att be Sankt Francis Bön, som många av oss gör. Den bönen är tryckt i Steg Elva i boken “Tolv Steg och Tolv Traditioner”.


Vi har fått anvisningar vid uppstigandet och sänggåendet, men hur är det med all den tid imellan? I det sista stycket på sid. 76 ger oss enkla anvisningar på hur vi tar hand om de saker, som vi är i tvivel om eller som upprör oss. Och med den enkla samlingen av förslag är det några fina Löften, men nu måste vi gå till handling och anvisningar för att göra det är i Steg Tolv.


Steg Tolv börjar med ett Löfte, “När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande,” sedan får vi veta vad hur vi ska använda tiden som Gud har passande gett oss. Kom ihåg att vi lever och är nyktra bara tack vare Hans nåd och barmhärtighet, vi står sannerligen i tacksamhet till Honom. Vi måste alltid komma ihåg att Han är en Gud av nåd och barmhärtighet och inte en Gud av rättvisa; Tack Gud!!!


Vårt första ansvar är att “försöka föra detta budskap till alkoholister”. Det verkar ganska enkelt men ibland är några av oss inte helt klara över vad budskapet är, det som vi ska försöka föra vidare till alkoholister. Det är mycket enkelt, “När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande,”. Det är det enda budskapet som vi måste försöka föra vidare men, naturligtvis, om vi inte har gjort Stegen och haft ett andligt uppvaknande, har vi inte “detta” budskap att föra vidare till alkoholisten som fortfarande lider.


Vi får veta att andlig tillväxt är resultatet av vårt intensiva arbete med andra alkoholister. (AA, sid. 78). Eller som Bill rapporterade, “För om en alkoholist försummade att förbättra och utveckla sitt själsliga liv genom arbete och självuppoffring för andra, skulle han inte kunna överleva de oundvikliga prövningar och perioder av svaghet som låg framför honom”. (AA, sid. 13 - 14). Och, “Vi är på väg mot bekymmer, om vi gör det, för alkoholen är en förslagen fiende”. (AA, sid. 74).


Vi får också veta att det inte bara är alkoholister som vi ska vara omtänksamma om och som vi bör försöka hjälpa. “Vårt verkliga syfte (genom att göra och applicera dessa Steg i vårt dagliga liv) är att förbereda oss själva för att var till största möjliga nytta för Gud och människorna omkring oss.” (AA, sid. 67). Alla? Ja, alla; “Att sluta med drickandet är, anser vi, bara en början. En mycket viktigare demonstration av våra principer (Tolv Steg) ligger framför oss i våra respektive hem, arbeten och andra angelägenheter.” (AA, sid. 17). Vilka eller vad utelämnas då?


Alltså, gör Stegen, mottag Guds Kraft och försök att föra det vidare till andra människor som Han för in i våra liv. “Vi har tillfrisknat och HAR FÅTT KRAFT ATT HJÄLPA ANDRA.” (AA, sid. 116). Vilken underbar möjlighet vi har fått! Men vi kan bara behålla Hans KRAFT så länge som vi försöker ge bort den.


Men som vår gode vän Wilson M. skulle ha sagt:


Du kan inte leda, där du inte har varit.
Du kan inte lära ut, det du inte har lärt.
Du kan inte vara det du inte är.
Och du kan inte ge bort det du inte har!


Vi tillfrisknar genom Stegen vi gör, inte mötena vi går på!!!