AA STUDIER


Är Anonyma Alkoholister och 12-Stegsprogrammet självhjälp?


Skrivarvänlig version


Okunnigheten är stor angående om AA är självhjälp, eller inte. Många hävdar att det är det, andra inte.


Boken “Anonyma Alkoholister” även kallad för “Stora Boken” utgavs första gången i april 1939 i USA. Denna bok är AA:s Grundtext, dvs. det är vår lärobok, och där och ingen annanstans står de tydliga anvisningarna om hur vi alkoholister kan tillfriskna från vår sjukdom alkoholism.


Låt oss titta på några exempel i Stora Boken, om vilken hjälp det talas om:


Är detta självhjälp?


“Det andra var att ta emot andlig hjälp.” (sid. 23)


“Hans försvar måste komma från en högre makt.” (sid. 38)


“I själva verket kunde vi önska dessa egenskaper av all vår vilja, men vår egen kraft var otillräcklig eller saknades helt. Hur mycket vi än ville räckte inte våra mänskliga resurser till – vi misslyckades ohjälpligt.” (sid. 40)


“Brist på kraft – det var vårt dilemma. Vi var tvungna att hitta en kraft med vars hjälp vi kunde leva, och det måste vara en kraft som var större än vår egen.” (sid. 40)


“Utan hjälp blir den oss övermäktig. Med det finns en som har all makt – denne Ende är Gud.” (sid. 51)


“Vi överlämnade oss helt i hans händer och bad om hans beskydd och omsorg.” (sid. 51)


“Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.” (sid. 52)


“Vi var tvungna att få Guds hjälp.” (sid. 55)


"Gud hjälp mig att inte bli arg. Ske din vilja." (sid. 59)


"Min Skapare, jag är nu villig att överlämna mig helt till dig, både det goda och det dåliga i mig. Jag ber dig att du nu avlägsnar alla brister i min karaktär, de som hindrar mig från att vara till nytta för dig och för mina medmänniskor. Ge mig styrka att, när jag går ut härifrån, utföra dina befallningar. Amen". (sid. 66)


“Vi kommer plötsligt att uppleva att Gud gör för oss det vi inte kunde göra själva.”(sid. 73)


–––––––––––––––––––––––––


Tyder ovanstående exempel på självhjälp, knappast! Uppenbarligen är AA inte någon självhjälp! Det framgår klart och tydligt att vi måste få hjälp av Gud, sådan vi uppfattar honom, för att tillfriskna från vår alkoholism!


Det står om Guds hjälp och hur vi ska hjälpa andra, när vi har tillfrisknat. Står det då ingenting om självhjälp i Stora Boken? Nej!


AA:s Servicekonferens 2009 avslog motionen som ville stryka påståendet att ”AA är världens största självhjälpsrörelse”, på AA:s svenska hemsida, märkligt!


"Det finns en princip som är ett hinder för allt vetande, som står emot alla argument, och som med absolut säkerhet kan hålla kvar en människa i okunnighet för alltid – och den principen är att förkasta utan att utforska." (Herbert Spencer) (sid. 394)