AA STUDIER


Är Stora Boken verkligen otidsenlig?


Skrivarvänlig version


Väldigt ofta uppmanas nykomlingen till, “Slösa inte bort din tid med Stora Boken. Den skrevs på 1930-talet och har aldrig blivit uppdaterad. Vi vet så mycket mera nu”. Naturligtvis är den här typen av uttalande gjord av en person eller personer som aldrig har brytt sig om att testa Anonyma Alkoholisters Program, på det viset som Stora Bokens Författare gjorde eller de av oss som har accepterat utmaningen.


Om vi stannar upp och tittar på vad Anonyma Alkoholister verkligen handlar om, kommer vi lätt att inse att ett speciellt problem, alkoholismen, är det som drev oss till denna Gemenskap, för att söka en väg för att undvika döden eller permanent vansinne av drickandet. Och det skulle uppenbara sig från en av de äldsta historiska skrifterna att alkoholism har funnits sedan mänsklighetens tidiga dagar. I den stora andliga historieboken Bibeln, skrev Kung Solomon om hans observationer av alkoholister i Ordspråksboken 23. På det han bevittnade så är det ingen skillnad på det sättet som alkoholister reagerar på alkohol idag.


Och de tillfrisknade alkoholisterna i Anonyma Alkoholister fastslår att Gud, sådan de uppfattar Honom, och som de fann som ett resultat av att göra Stegen i Stora Boken, har visat sig vara Lösningen på deras alkoholism likaväl som alla deras andra problem. Vi kan vara tämligen säkra på att Gud sådan vi uppfattar Honom, inte har ändrats på de senaste åren.


Så om problemet Alkoholism inte har förändrats och Lösningen, Gud sådan vi uppfattade Honom, inte har förändrats, så vad är nytt? Och vilken metod med att behandla alkoholism, har producerat fler tillfrisknade alkoholister än Anonyma Alkoholisters Tolv Steg? Det finns ingenting som är i närheten av framgången av Programmet för tillfrisknande, som det beskrivs i Grundtexten för Anonyma Alkoholisters Gemenskap.


Olyckligtvis är det många, som söker hjälp för deras alkoholism, som satsar sitt liv på Gemenskapen och möten istället för Programmet, d.v.s. Anonyma Alkoholisters livsgivande Tolv Steg skyddade av Anonyma Alkoholisters Tolv Traditioner. Det har visats sig vara ett ödesdigert misstag för hundratusentals alkoholister. Sällan, om någonsin, återvänder alkoholisten, som har applicerat och lever efter Programmet, någonsin till drickandet. Ytterst få av de som satsar sina liv på Gemenskapen och möten, förblir någonsin nyktra. Och all den nya informationen som vi nu känner till bara förvärrar dödligheten av alkoholister, som söker skydd i Anonyma Alkoholisters Gemenskap. En djup relation med vår Himmelske Fader är vårt enda hopp för en lycklig och meningsfull nykterhet. Det verkliga syftet av sätta de Tolv Stegen i verket i våra liv är att förbereda oss själva för att vara till största möjliga nytta för Gud och människorna omkring oss, inte att imponera på folk med vår klokhet, idéer, åsikter, filosofier och typen av våra problem på mötena.