AA STUDIER


Priset av att "Drick inte och Gå på möten"!!!


Skrivarvänlig version


När Bill W. färdigställde Förordet till den Andra Upplagan, delgav han oss framgången som han och de andra tillfrisknade alkoholisterna hade bevittnat, som ett resultat av att ha boken Anonyma Alkoholister som den enda guiden för tillfrisknande inom Anonyma Alkoholisters Gemenskap. Vad han skrev var, “Av alkoholister som kom till AA och verkligen ansträngde sig, blev 50% nyktra genast och förblev nyktra, 25% blev nyktra efter några återfall, och bland återstoden visade de som stannade i AA förbättring.” (AA, sid. XIX). I genomsnitt blev 75% nyktra och förblev nyktra och Dr. Bob, Clarence S. och en del av de andra uppnådde 90%+!!!


När vi noggrant läser Stora Boken (AA-medlemmarnas kärleksfulla smeknamn för denna volym och som mycket få alkoholister någonsin läser och än mindre studerar) får vi veta att dessa alkoholister bara gick på ett eller två möten i veckan. Men de, emellertid, spenderade en stor del av deras lediga tid till att söka efter sjuka alkoholister och dela deras erfarenheter med varandra på var de kunde hitta de sjuka och hur de kunde bli mer effektiva i att försöka föra vårt budskap till de lidande. Naturligtvis, så hade de ett budskap att framföra. De hade blivit välsignade med ett andligt uppvaknande/erfarenhet som ett resultat av att göra Stegen i de tidiga dagarna av deras nykterhet. I många fall hade alkoholisten gjort Stegen och tillfrisknat innan han eller hon någonsin hade varit på ett AA-möte.


De rapporterade detta faktum i Stora Boken. “Här är de Steg som vi tog, vilka vi föreslår som ett program för tillfrisknande”. (AA, sid. 52). De sa inte, “Här är de möten vi gick på”, inte heller sa de, “Här är Stegen vi diskuterade och/eller talade om”. Nej, de sa att de GJORDE Stegen och vidare sa de, “När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.” (AA, sid. 52). De sa inte, “När vi, som resultat av att gå på möten, själva hade haft ett andligt uppvaknande”. Nej, de GJORDE dessa Tolv Steg följandes en kurs av energisk handling, genom att “exakt” (AA, sid. XIII), “exakt” (AA, sid. 40) följandes de “tydliga beskrivningar” (AA, sid. 26) som de första Etthundra utarbetade för oss i Grundtexten för vår sammanslutning, “Anonyma Alkoholister”. (AA, sid. XVII).


Programmets grundare insåg den grundläggande sanningen om alkoholism, “Vi är, vid vissa tidpunkter, oförmögna att med tillräcklig kraft medvetandegöra för oss själva minnet av det lidande och den förödmjukelse som vi upplevde så sent som för en vecka eller en månad sedan. Vi är försvarslösa mot det första glaset.” (AA, sid. 22). Med anledning av den sanningen, var det brukligt för Sponsorn att insistera på att nykomlingen gjorde Stegen innan han eller hon gick på möten. De insåg också den absoluta nödvändigheten av att göra och att leva med våra Steg, som nyckeln till känslomässig nykterhet. De visste att leva med vårt Program var mycket mer viktigt än att prata om vårt Program. Att göra och att leva med våra Tolv Steg var och är Programmet.


Av historiskt intresse i vårt område, är faktumet att den man som förde AA till Texas, aldrig hade gått på ett möte, innan han kom till Houston. Han hittades nästan död i Cleveland av några av Clarence S.s protegéer. Clarence and Dr. Bob hjälpte denna man, Larry J., att göra Stegen medan han var på sjukhuset. När han lämnade sjukhuset, köpte de en tågbiljett till Houston och sände honom dit för hans hälsa. Han anlände till Houston med ett exemplar av Stora Boken och erfarenheten av att ha gjort Stegen. Han hittade ett jobb på en tidning och efter att ha skrivit sex artiklar om “Anonyma Alkoholister”, följde han anvisningarna i Kapitlen 7 och 11, “Att arbeta med andra” och “En vision för dig”. Inom några dagar hade han ett flertal alkoholister som sökte hans hjälp. AA i Texas var fött.


Anonyma Alkoholister kom till Dallas, Texas, av en kvinna som hette Ester, som kom till Dallas från Houston. Hon anlände med ett exemplar av Stora Boken och villigheten att söka efter lidande alkoholister. Som Larry J. följde hon anvisningarna i Kapitlen 7 och 11 i Stora Boken, “Att arbeta med andra” och “En vision för dig”. Hennes historia, “A FLOWER OF THE SOUTH” finns i både den Andra och Tredje amerikanska upplagan (pgs. 343 - 354) och (pgs. 384 - 399), (tyvärr inte på svenska).


Över hela världen har det gång på gång visat sig att en tillfrisknad alkoholist, med ett exemplar av Stora Boken, kan göra en skillnad i oräkneliga alkoholisters liv, genom att följa de tydliga anvisningarna de Första Etthundra utarbetade för oss i vår Grundtext. Som Bill så väl sa det, “Det andliga livet är inte en teori. Vi måste leva det.”. (AA, sid. 72). Och han slog vidare fast vad vi måste göra för att leva ett andligt liv när han skrev, “För om en alkoholist försummade att förbättra och utveckla sitt själsliga liv genom arbete och självuppoffring för andra, skulle han inte kunna överleva de oundvikliga prövningar och perioder av svaghet som låg framför honom. Om han inte arbetade med sig själv och andra skulle han säkerligen börja dricka igen, och om han drack, skulle han med all säkerhet dö”. (AA, sid. 13 - 14).


Så hur bra fungerar det för oss nu med våra råd till nykomlingen att “drick inte och gå möten” och/eller “90 möten på 90 dagar”? Låt oss ta en titt på vad som verkar hända, som det rapporteras, i en av våra större städer i sydvästra Texas (Houston).


ANTALET “MEDALJER” (CHIPS) SÅLDA AV THE INTERGROUP OFFICE IN 1996


Desire – 24 246 – 100 %


30 dagar – 8 839 – 36 %


60 dagar – 5 960 – 25 %


90 dagar – 5 019 – 21 %


6 månader – 3 370 – 15 %


1 år – 2 102 – 9 %


2 år – 1 170 – 5 %


5 år – 707 – 3 %


10 år – 560 – 2 %


20 år – 143 – 0.6 %


30 år – 26 – 0.1 %


Året 1997, antalet sålda av “desire chips” var reducerat till 22 191. Året 1998, sjönk antalet till 19 504. Året 1999, såldes 16 285 Desire Chips. Den andra statistiken förblev densamma. Så hur bra fungerar din grupp?


En mycket upprörande observation från 1998 års statistik är att 592 medaljer köptes för AA-medlemmars 10 års nykterhet. Det totala antalet människor som tog “desire chips” 1988 var mer än 40 000. Tillämpade bara omkring 1.5% vårt Program?


Vi tillfrisknar genom Stegen vi gör, inte mötena vi går på!!!