AA STUDIER


En Total Psykisk Förändring


Vilken är Lösningen på Alkoholism? Dr. Silkworth konstaterade att den kroniska alkoholisten måste "genomgå en total psykisk förändring" om han ska överleva denna dödliga sjukdom. (AA, sidan XXVII). Och han konstaterade vidare, "Han känner att någonting mer än en mänsklig kraft krävs för att åstadkomma den själsliga förändring som krävs". (AA, sidan XXVII). Någonting mer än en mänsklig kraft måste visa på behovet av en Högre Kraft. Japp, det verkar vettigt.


När Bill W., skrivandes för de första Etthundra, skrev, "Det finns en Lösning". Vilken är den? "Den verkliga sanningen och ingenting mindre, är att vi har upplevt djupgående och verkningsfulla själsliga förändringar* som har revolutionerat hela vår inställning till livet, till våra medmänniskor och till Guds universum. Det centrala i våra liv idag är den absoluta vissheten om att vår Skapare har trätt in i våra hjärtan och liv på ett sätt som faktiskt är mirakulöst. Han har börjat förverkliga sådant som vi aldrig kunde göra själva." (AA, sidan 23). (Ett självhjälps-program? Naturligtvis inte! Det är ett Gudshjälps-program.)


Asterisken (*) ber oss att gå till sidan 393 för att lära oss skillnaden på "andlig upplevelse" och "andligt uppvaknande" och därefter lär vi oss att den enda skillnaden är den tid det tar oss att få den personlighetsförändringen från en självisk, egennyttig individ till en osjälvisk, kärleksfull och givande person. En "andlig upplevelse" är plötslig, som Bill W. upplevde på Townes Hospital. Det "andliga uppvaknandet" kommer över en tidsperiod, som fallet var med Dr. Bob.


Hur vet vi då om vi har fått denna "djupa och effektiva andliga upplevelsen"? De berättar för oss på sidan 73 där de säger att: När de hade varit noggranna med att följa de tydliga anvisningarna med att göra de första nio av Anonyma Alkoholisters Tolv Steg, de var överraskade. (Ett Löfte).


  • De kände en ny frihet och en ny lycka. (Löfte)

  • De sörjde inte över det förflutna eller behövde stänga dörren om vårt tidigare liv.

  • De förstod ordet sinnesro och de upplevde frid. (Löfte)

  • Oavsett hur djupt de hade sjunkit, såg de hur deras erfarenhet kunde vara till nytta för andra. (Löfte)

  • Känslan av värdelöshet och självömkan försvann. (Löfte)

  • De förlorade intresset för själviska ting och ökade intresset för sina medmänniskor. (Löfte)

  • Själviskheten gav vika. (Löfte)

  • Hela vår livsinställning och livssyn förändrades. (Löfte)

  • Rädslan för människor och för ekonomisk otrygghet försvann. (Löfte)

  • De visste intuitivt hur de skulle handskas med situationer som tidigare gjorde dem osäkra och rädda. (Löfte)

  • De upplevde plötsligt vad Gud gjorde för dem det de inte kunde göra själva. (Löfte)

Dessa Löften blev sanna för alla de som utförde handlingarna som krävdes av de Tolv Stegen och lärde sig att tillämpa (arbete) dem i deras liv, en dag i taget. (Löfte)


Varför är det så viktigt att denna andliga händelse sker i våra liv? Dr. Silkworth sa att "vi dricker i huvudsak därför vi tycker om den effekt alkohol har". Vad är det för effekt alkoholisten får av att dricka? När vi alkoholister hade fått några få drinkar, var vi förbluffade över den förändring i vårt tänkande och sättet vi kände oss. Ett par drinkar åstadkom "en total psykisk förändring".


Låt oss gå till sidan 73 i Stora Boken och undersöka Nionde Stegs Löftena, genom att börja varje löfte med, "I mina tidiga dagar i mitt drickande, när jag hade druckit några glas...".


  • När jag hade druckit några glas, kände jag en ny frihet och en ny lycka.

   Gjorde du? (Jag gjorde det.)

  • När jag hade druckit några glas, så sörjde jag inte över det förflutna eller behövde stänga dörren om mitt tidigare liv.

   Vaknade du någonsin upp efter en blackout på ett ställe som du inte hade planerat att besöka, med folk du inte hade planerat att vara tillsammans med och kom till insikt om att du hade gjort en del saker, som du önskade att du inte hade gjort? På grund av skuld, skam och ånger så måste det förbli en hemlighet? Och sedan gå till en bar och dricka ett par glas och berätta hela historien för någon främling? (Jag gjorde det.)

  • När jag hade druckit några glas, förstod jag ordet sinnesro och upplevde frid.

   Fann du också att sinnesro och frid i sinnet ersatte kaoset med ett par glas? (Absolut.)

  • När jag hade druckit några glas, så sörjde jag inte över det förflutna eller behövde stänga dörren om mitt tidigare liv.

   Hur villig var du att berätta din livshistoria för ett stackars fyllo, som just hade haft en verklig hemsk upplevelse? (Älskade att berätta hur dåligt mitt liv hade varit.)

  • När jag hade druckit några glas, så försvann känslan av värdelöshet och självömkan.

   Kände du efter ett par glas, att du verkligen kanske hade ett syfte i den här världen och kände medömkan för de stackare som inte hade vad du hade, trots att du inte var allt för säker på vad det var du hade? (Nästan alltid.)

  • När jag hade druckit några glas, förlorade jag intresset för själviska ting och ökade intresset för mina medmänniskor.

   Gjorde ett par glas dig mer intresserad av människor, speciellt för det motsatta könet? (Kan jag bjuda på en drink?)

  • När jag hade druckit några glas, försvann själviskheten.

   Gjorde ett par glas dig generös? (Jag bjuder laget runt.)

  • När jag hade druckit några glas, förändrades hela min livsinställning och livssyn.

   Tog ett par glas dig bort ifrån en grå och trist dag till en som var ljus och hoppfull? (Från en brun nyans till en rosig rosa, bara med ett par glas.)

  • När jag hade druckit några glas, försvann rädslan för människor och ekonomisk otrygghet.

   Tyckte du om att vara i sällskap med andra människor? (Låt mig vara ifred.) Minskade oron för finansiella svårigheter, efter ett par glas? (Hur ska jag kunna betala alla dessa räkningar? Jag tror jag tar några glas och räknar ut hur.)

  • När jag hade druckit några glas, visste jag intuitivt hur jag skulle handskas med situationer, som tidigare brukade göra mig osäker och rädd.

   Fann du också att du var kapabel till att tänka mycket mera klart och förståndigt efter ett par glas? (Absolut, jag hade svar på frågor som inte hade blivit ställda.)


  • Normalt sett så uppfattar vi inte plötsligt vad alkoholen gjorde för oss det som vi inte kunde göra själva. Vi kommer inte plötsligen att inse att alkoholen verkligen var vår lösning. Men när vi lär oss att tillämpa vårt Program i våra liv, blir det faktumet mycket tydligt. Att dricka alkohol producerar den "totala psykiska förändringen" som fick oss att känna oss som en del av, istället för avskild från. Den gav oss självförtroendet att vara och göra, vad som vi annars inte kunde vara eller göra. Det var vår lösning för att leva.


   Olyckligtvis kommer vårt sinne alltid att vara i stånd till att komma ihåg den känslan av sorglöshet och välbefinnande (en total psykisk förändring), som infinner sig på en gång efter några få drinkar. Det kommer att insistera på att bli behandlat enligt löftena som kommer med några få drinkar eller Löftena som kommer av att ha gjort våra Tolv Steg. Det är exakt därför Stora Boken skrevs och publicerades. För att ge oss de tydliga anvisningarna för att göra de handlingar som kommer att producera den nödvändiga personliga förändringen, så att vi kanske kan leva med ett dödligt tillstånd av kropp och själ, och göra det mycket behagligt. Och det är naturligtvis Löftet av de Tolv Stegen, "När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande/upplevelse, en total psykisk förändring,....


   Hur många föräldramöten måste en person besöka för att bli förälder? Hur många AA-möten måste en alkoholist besöka för att bli en tillfrisknad alkoholist? Ingen av dessa händelser kan någonsin ske genom att gå på möten. De kan bara ske när personen har gjort de lämpliga åtgärderna. Att följa en precis handlingsväg är nödvändig för att bli förälder och sedan kan de gå på föräldramöten med ett syfte. Att följa ett precist handlingssätt är nödvändigt för att bli en tillfrisknad alkoholist och sedan kommer vi att ha något av värde att bidra med på mötena.


   När bör då en kronisk alkoholist ta den föreskrivna handlingsvägen (Göra dessa Steg) för att åstadkomma den andliga upplevelsen/uppvaknandet, så att de kan tillfriskna från det till synes hopplösa tillståndet av kropp och själ? De alkoholister som deltog i skrivandet av Grundtexten för Anonyma Alkoholister, med titeln "Anonyma Alkoholister, utförde denna handling inom några få dagar, efter deras sista fylla. När det var den gängse rutinen inom vår Gemenskap, tillfrisknade en mycket hög procent av alkoholisterna. Så är inte fallet idag. Nykomlingen är uppmuntrad till att gå på möten och lyssna på människor som lider av obehandlad alkoholism, tala om deras problem, idéer, åsikter eller deras sätt att arbeta med ett program. Idag har många möten utvecklats till dödsfällor för nykomlingen och för gruppen som leder möten som ignorerar Anonyma Alkoholisters Tolv Steg och Anonyma Alkoholisters Tolv Traditioner.


   Detta är en dödligt allvar, tillfrisknandet från alkoholism. Detta sker genom att göra Anonyma Alkoholisters Tolv Steg, inte genom att tala om dem. När vi fått ett andligt uppvaknande, har vi trätt in i en andlig värld. Vår nästa uppgift är att växa andligen. Vi gör det genom att arbeta med Stegen Tio, Elva och Tolv hela dagen, alla dagar.


   VAD ÄR EN "TOTAL PSYKISK FÖRÄNDRING?


   VAD ÄR ETT "ANDLIGT UPPVAKNANDE" ELLER EN "ANDLIG UPPLEVELSE"?


   Vi tillfrisknar genom Stegen vi gör, inte mötena vi går på!!!