AA STUDIER


Engagemang


Skrivarvänlig versionOrd till Motivera & Inspirera


Engagemang Är–
av Ralph MarstonEngagemang:

  • innebär att agera inte bara när det är lägligt eller bekvämt, utan varhelst det är nödvändigt.

  • innebär att prioritera och följa dem utan svek.

  • är mer än bara ord, mycket mer än bara säga att du vill.

  • är att göra vad som helst det krävs för att det ska ske.

  • är tlllgängligt för vem som helst som förstår och uppskattar dess värde tillräckligt för att leva med det i varje stund.

  • kräver inga speciella färdigheter, bara tillräcklig önskan och tro på kraften av ansträngningen.

  • ser till att saker och ting blir slutförda.

  • uthärdar stundens smärta utan att bli avskräckt.

  • njuter av resans glädje utan att bli vilseledd.

  • kan bli påkallad omedelbart och vara för en livstid.

  • Med sant engagemang, vad du avser är säkert vad du kommer att bli.