AA STUDIER


Liknelsen om en alkoholist
som var fast i en grop och inte kunde komma upp.


En hopplös alkoholist hade ramlat ner i en grop och kunde inte komma upp.


En affärsman råkade passera förbi och hörde alkoholisten ropa på hjälp. Affärsmannen gav honom lite pengar och sa till honom att köpa en stege. Men alkoholisten kunde inte hitta någon stege, så han förblev fast i gropen.


En doktor gick förbi och alkoholisten ropade, "Hjälp mig, jag kan inte komma upp ur den här gropen". Doktorn sa, "Ta de här pillren, de kommer att lindra smärtan". Alkoholisten tackade, men när pillren var slut, så var han smärtsamt medveten om att han var fast i gropen.


En ryktbar psykiatriker vandrade förbi och hörde alkoholisten vädjande om hjälp. Han stannade och sa, "Hur hamnade du i den där gropen? Är du född där? Blev du satt där av dina föräldrar? Berätta om dig själv, det kommer att lindra din känsla av ensamhet." Så alkoholisten talade med honom i en timme, sedan sa psykiatrikern att han måste gå, men att han skulle komma tillbaka nästa vecka. Alkoholisten tackade honom, men insåg att han fortfarande var fast i gropen.


En präst kom förbi och alkoholisten ropade på hjälp. Prästen gav honom en Bibel och sa, "Jag ber en bön för dig". Han knäböjde och bad för alkoholisten och gick sedan. Alkoholisten var mycket tacksam och tackade prästen för hans Bibel som han läste, men han var fortfarande fast i gropen.


Slutligen råkade en tillfrisknad alkoholist komma förbi och hörde den stackars mannens rop på hjälp. Genast hoppade den tillfrisknade alkoholisten ner i gropen till honom. Den lidande alkoholisten sa, "Varför gjorde du så? Nu är vi båda fast i den här gudsförgätna gropen!" Men den tillfrisknade alkoholisten svarade med en glimt i ögat, "Det är okej, jag har varit här förut, jag vet hur man kommer upp!"