AA STUDIER


TillfrisknaD   ?????   !!!!!!!


Skrivarvänlig version


Vi tillfrågas ofta hur vi har mage att referera till oss själva som alkoholister som har tillfrisknat. Graden av motstånd och även ilska som denna fras framkallar är både alarmerande och komisk. Denna högröstade och i många fall känslomässiga reaktion kanske kommer från en erfarenhet av en gemenskap som baseras på rädsla - det kommer inte från någonting i programmet. Olyckligtvis så har känslan av att känna sig hotad av de goda nyheterna, i sitt ljus, att tendera att minska vår upplevelse av detta fantastiska andliga äventyr. Det har sagts oss att det här var det felaktiga budskapet. Tvärtom, detta ÄR AA-budskapet därför att det är Stora Bokens budskap.


På sidan 40, definieras Problemet som en "brist på kraft". Bokens främsta syfte är att ".....göra det möjligt för dig att finna den kraft större än din egen och som kan hjälpa dig att lösa dina problem." Om vi följer det planlagda handlingsprogrammet som presenteras från sidan 40 till sidan 74, så kommer vi fram till kanske det största löftet av dem alla: "För vid det här laget kommer den mentala hälsan att ha återvänt. I stället har vi befriats från problemet. Det existerar inte för oss." Vid detta kritiska ögonblicket av Processen, så ändrar sig "brist på kraft" från att VARA vårt problem till att det ÄR inte längre vårt problem och vi har tillfrisknat från alkoholismen genom att kopplas till en "oanad inre resurs" genom resultatet av STEGEN.


Stora Bokens tema är varaktigt tillfrisknande. Det kan inte bli misstolkat. Men nöj dig inte enbart med våra ord. Här är bara några få ställen där orden "tillfrisknad" eller "tillfrisknat" är använda:


Titelsidan: Historien om hur tusentals män och kvinnor tillfrisknat från alkoholism.


sid. XIII: Huvudsyftet med denna bok är att visa andra alkoholister exakt hur vi har tillfrisknat. 


sid. XXIV: Denne man och mer än etthundra andra förefaller ha tillfrisknat.


sid. 16: Nästa alla har tillfrisknat. De har löst sitt alkoholproblem.


sid. 18: ...vi har tillfrisknat från ett tillstånd i kroppen och sinnet...


sid. 26: Längre fram ges klara beskrivningar av hur vi tillfrisknade.


sid. 39: ...skulle många av oss ha tillfrisknat för länge sedan.


sid. 99: ...tusentals män...har tillfrisknat.


sid. 116: Vi har tillfrisknat och har fått kraft att hjälpa andra.


sid. 116: Vi som har tillfrisknat ...är idag verkliga under av mental hälsa.


sid. 145: Personliga Berättelser. Hur 41 alkoholister tillfrisknade från sin sjukdom.


TillfrisknaD betyder inte att vår fysiska allergi för alkohol har försvunnit. Vi är och kommer alltid att vara alkoholister. Vi kommer för alltid att vara maktlösa för den andra drinken. Helt enkelt betyder det att "så länge som vi håller oss i andlig spänst" kommer vi att "reagera förståndigt och normalt" och "Vi upplever det som om vi hade tillåtits inta en neutral ställning – trygga och skyddade". TillfrisknaD betyder inte att vi har blivit botade. 


TillfrisknaD betyder att vi har fått en gåva. Vi har fått "en dags villkorligt anstånd. Villkoret för fristen är att vi upprätthåller vår andliga beredskap". Detta är mycket, mycket goda nyheter.


Detta är nyheterna som hjälper oss att lära hur vi LEVER FULLT UT.


Detta är nyheterna som börjar vår omvandling från barn av natten till barn av ljus.


* Dessvärre är översättningen från den amerikanska boken till den svenska felaktig på många ställen, bl.a. översätts recovered till tillfrisknande på flera ställen, istället för tillfrisknad, etc. Översättaren anmärkning.