AA STUDIER


Tillfrisknad vs Tillfrisknande


Skrivarvänlig version


Allt för ofta hörs ett ganska vettlöst argument inom vår Gemenskap, att om en person är en tillfrisknad eller är en tillfrisknande alkoholist. Ironiskt nog är det argumentet vanligtvis initierat av en person som inte är något av det.


På sid. XI i Stora Boken, Anonyma Alkoholisters Grundtext, 2:a stycket som lyder: "Eftersom denna bok blivit den grundläggande texten för vår gemenskap..." Så om det är den "grundläggande texten" för Anonym Alkoholisters Gemenskap, så måste svaret på tillfrisknad eller tillfrisknande frågan finnas mellan sid. XI och 144.


Först av allt, låt oss gå till sid. XIII och läsa hur Bill W. introducerade boken Anonyma Alkoholister för världen. Han skrev:


"Vi inom Anonyma Alkoholister är mer än hundra män och kvinnor som har tillfrisknat från ett till synes hopplöst själsligt och kroppsligt tillstånd. Huvudsyftet med denna bok är att visa andra alkoholister exakt hur vi har tillfrisknat".


Hmm, tillfrisknade alkoholister författade Grundtexten för Anonyma Alkoholisters Gemenskap.


Vad menar de med tillfrisknad? Dr. Silkworth sa att han trodde att vi hade en kroppslig allergi, som producerade ett sug/krav när vi väl tog de första få drinkarna, resultatet blir alltid att vi dricker mer än vi ville, går igenom de välkända faserna av drickandet och kommer ur dem ångerfulla och med ett fast beslut att inte dricka igen. (AA, sid. XXVII). Det finns ingen känd lösning för det här problemet. Vi är inte botade från alkoholismen. (AA, sid. 74). Så det problemet är löst bara med total abstinens. (AA, sid. XXVIII). Om vi inte dricker, kan vi inte bli fulla. Vilken förolämpande enkel sanning.


Så vad är då problemet? "Alkoholistens huvudproblem är därför centrerat till sinnet snarare än till kroppen". (AA, sid. 21). Och problemet är:


"Faktum är att de flesta alkoholister, av ännu okända skäl, har förlorat sin valfrihet när det gäller alkohol. Vår så kallade viljestyrka är praktiskt taget obefintlig. Vi är, vid vissa tidpunkter, oförmögna att med tillräcklig kraft medvetandegöra för oss själva minnet av det lidande och den förödmjukelse som vi upplevde så sent som för en vecka eller en månad sedan. Vi är försvarslösa mot det första glaset." (AA, sid. 22).


Hur visar sig problemet med sinnet hos den kroniska alkoholisten?


"Var och en som dricker på ett onormalt vis är besatt av tanken att han en dag på något sätt och med full kontroll skall kunna njuta av att dricka." (AA, sid. 27).


"Han hade mycket kunskap om sig själv som alkoholist. Ändå sköts alla skäl för att avstå från att dricka lätt åt sidan till förmån för den dåraktiga tanken att han kunde klara whiskyn bara han blandade den med mjölk!" (AA, sid. 32 - 33).


"Vad ordets exakta definition än må vara – vi kallar detta rent och skärt vansinne." (AA, sid. 33)


Hur bör "vansinne" bli definierat för vår situation?


Vansinne – Tillstånd av sinnessjuka, sinnesförvirring eller utan erkännande av sin sjukdom.


Vi kan inte efter en tid skilja mellan sanning och lögn. – (Dr. Silkworth, AA, sid. XXVII).


Det verkliga problemet för den kroniska alkoholisten är det vansinniga tänkandet när det gäller alkohol, d.v.s. spiknykter och förlorat många saker och skapat ett antal problem p.g.a. vårt drickande, går vi och köper en flaska med det som rånat oss på allt anständigt i livet och börjar dricka igen, därför att vi älskar känslan av sorglösheten och välbefinnandet som kommer ögonblickligen av att ta några få drinkar. Men sedan kickar suget in efter nästa drink och varje drink övertygar oss om att vi behöver ytterligare en drink. Och sedan "festen". Sedan skulden och ångern. Sedan utfästelsen, ederna, löftena, etc. Sedan rastlösheten, lättirritationen och missnöjet. Sedan drinken. Sedan fyllan. Sedan "festen". Sedan förödmjukelsen. Sedan utfästelsen, ederna, löftena. Sedan rastlösheten, lättirritationen och missnöjet. Sedan drinken. Sedan fyllan. Sedan "festen"...... Allt upprepas om igen och om igen.


Vansinnet av vår sjukdom är källan till ohanterligheten i våra liv. Om vi kunde hantera besluten, utfästelserna, ederna, löftena, etc. om att aldrig dricka igen, skulle vi inte behöva Kraften av AA:s Program. Det kanske finns andra områden av våra liv som saknar en viss grad av ohanterlighet, men den stora saken är relaterad till vår oförmåga att förbli nyktra. Drickandet är inte problemet. Alkoholister har inte problem med att dricka. Att sluta är inte problemet. Alkoholister har en mängd olika sätt att sluta dricka på. Att förbli nykter är problemet. Om vi hade viljekraften att inte börja dricka, så skulle vi inte ha problem med alkoholen. Brist på kraft – det var vårt dilemma. Vi måste finna en Högre Makt!!!


Nu har vi identifierat det verkliga problem hos den hopplösa alkoholisten.


"Hur intelligenta vi än må ha varit i andra hänseenden, har vi så snart alkoholen har varit inblandad varit märkligt vansinniga. Det är hårda ord – men är det inte sant?" (AA, sid. 34)


Vi är riktiga dårar därför att vi saknar kraften att hantera beslutet att inte ta den första drinken. Vi måste därför finna en Högre Makt, om vår kraft är otillräcklig för att agera förnuftigt när det gäller alkohol.


Om vi noggrant följer de tydliga anvisningarna från (AA, sid. 26) och fram t.o.m. (AA, sid.74), kommer vi att ta emot en av de många löftena av vårt Program (Anonyma Alkoholisters Tolv Steg), "För vid det här laget kommer den mentala hälsan att ha återvänt." (AA, sidan 74). Nu har vi tillfrisknat. Läs Tionde Stegs löftena från första stycket på sid. 74. Om detta lämnar några tvivel i ditt sinne, läs noga sid. XIII, 16, 18, 26, 99, 116. Du kommer att finna tillfrisknad på varje sida.


För mig framstår det att det mest kraftfulla uttalandet av de som det refereras till är den på sid.116. "Vi har tillfrisknat och har fått kraft att hjälpa andra". Vilken mirakulös sak!!! Missa inte det!!!


Vi har tydligt identifierat vem som är den tillfrisknade alkoholisten. Hur är det med den tillfrisknande alkoholisten? Den tillfrisknande alkoholisten är en som är någonstans mellan Steg Tre och Steg Elva. De är i processen att komma till tro, men de måste fortfarande få ett andligt uppvaknande/erfarenhet. Bill W. var en tillfrisknande alkoholist i 2-3 dagar på Townes Hospital. De flesta av de alkoholister som deltog i skrivandet av Stora Boken, gjorde Stegen under de första 7-10 dagarna, efter deras sista drink. Många hade tillfrisknat innan de överhuvudtaget hade varit på ett möte.


Om en person kommer till Anonyma Alkoholister för att söka hjälp, därför att de har varit oförmögna att hitta ett sätt att inte börja dricka igen och inte gör eller har gjort Stegen, är de varken tillfrisknande eller har tillfrisknat. De har ett sjukdomstillstånd av obehandlad alkoholism och om de har utvecklat ett alkoholistiskt sinne kommer de att dricka igen. Det är dem som väljer att deklarera att det inte finns någonting som en tillfrisknad alkoholist. Hur skulle de kunna veta?


Ingenstans i Anonyma Alkoholisters litteratur föreslås det att om en alkoholist går på tillräckligt många möten, så tillfrisknar de. Nej, de tillfrisknade alkoholisterna som författade vår Bok med Grundtexten, sa att de tillfrisknade som ett resultat av att göra Stegen, inte att gå på möten.


Vi betalade ett djävulskt pris för att komma hit. Låt oss betala priset för att stanna här genom att få ett andligt uppvaknande, som ett resultat av att göra Anonyma Alkoholisters Tolv Steg.


TILLFRISKNAD ELLER TILLFRISKNANDE

VILKET ÄR DU?