AA STUDIER


VAD FINNS DET DÅ ATT DISKUTERA?


Skrivarvänlig version


"ANONYMA ALKOHOLISTER"


Historien om
Hur Tusentals Män och Kvinnor Tillfrisknat
från Alkoholism


Vi inom Anonyma Alkoholister är mer än hundra män och kvinnor som har tillfrisknat från till ett synes hopplöst själsligt och kroppsligt tillstånd. Huvudsyftet med denna bok är att visa andra alkoholister EXAKT HUR VI HAR TILLFRISKNAT.


Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.


Vi inom ANONYMA ALKOHOLISTER känner tusentals kvinnor och män som en gång var precis lika hopplösa fall som Bill. Nästan alla har tillfrisknat. De har löst sitt alkoholproblem.


Du kanske redan har frågat dig varför vi alla blev så fruktansvärt sjuka av att dricka alkohol. Utan tvivel är du nyfiken på att komma underfund med hur och varför vi har tillfrisknat från ett tillstånd i kropp och själ som experterna ansett hopplöst. Om du är alkoholist och vill bli av med ditt problem, frågar du kanske redan: "Vad ska jag göra?" Meningen med denna bok är att besvara just denna typ av frågor. Vi ska berätta för dig vad vi har gjort.


Brist på kraft – det var vårt dilemma. Vi var tvungna att hitta en kraft med vars hjälp vi kunde leva, och det måste vara en Kraft som var större än vår egen. Uppenbarligen. Men var och hur skulle vi finna denna Kraft?


Det är just detta som denna bok handlar om. Dess främsta syfte är att göra det möjligt för dig att finna en kraft som är större än din egen och som kan hjälpa dig att lösa dina problem.


Längre fram ges tydliga beskrivningar av hur vi tillfrisknade.


Vi har tillfrisknat och har fått kraft att hjälpa andra.


Alltså, om de tillfrisknade alkoholisterna som gav oss de tydliga beskrivningarna som är precisa, specifika, exakta och LOVADE att vi också skulle bli tillfrisknade alkoholister om vi följde de tydliga anvisningarna, vad finns det då att diskutera?


Vi tillfrisknar genom Stegen vi gör, inte mötena vi går på!!!