AA STUDIER


AA-MÖTESYFTET MED AA-MÖTEN?
Vårt främsta syfte är att hjälpa alkoholisten, som fortfarande lider av den dödliga sjukdomen alkoholism, att TILLFRISKNA!


Tyvärr är detta inte självklart i många AA-grupper. Det beror på bristande eller ingen kunskap alls om vad vi ska göra. Hur avhjälper vi detta? Enkelt, det börjar med DIG! Gör de 12 Stegen snabbt med en riktig AA-Sponsor (en som har fått ett andligt uppvaknande, som ett resultat av att ha gjort alla de 12 Stegen och tillfrisknat) och bli en TILLFRISKNAD alkoholist du också! Innan dess är det omöjligt att förstå vad AA handlar om! Studera "Stora Boken", där förklaras det hur de Första Etthundra (pionjärerna) gjorde!


5:e Traditionen:
"Varje grupp i Anonyma Alkoholister bör vara en andlig enhet med ett enda huvudsyfte, nämligen att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider."


12:e Steget:
"När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter."


Det är bra för oss att alltid komma ihåg Bill W´s ord, en av grundarna av Anonyma Alkoholister: “Nykterhet – frihet från alkohol – genom att lära ut och praktisera de Tolv Stegen är det enda syftet med en AA-grupp. Grupper har upprepade gånger provat andra aktiviteter och har ALLTID misslyckats. Om vi ​​inte håller oss till dessa principer kommer vi sannolikt att kollapsa. Och om vi kollapsar, kan vi inte hjälpa någon.” (Grapevine februari 1958)Före mötetGruppmedlemmarna kommer i god tid. En del har serviceuppgifter: kaffekokare, mötesledare, litteraturansvarig, rumsansvarig, välkomnare, etc. Övriga tar hand om de som är nya i gruppen och besökare.


VÄLKOMNARE
ALLA hälsas välkomna! Den som är ny tillfrågas om varför han/hon är där, för att kunna ge rätt hjälp och information. Introduktionsmötet är till för den eller de som är nya och/eller fortfarande lider av sjukdomen alkoholism, se längre ner om mötesformat!


KAFFE
Kaffe o dyl. serveras i god tid innan mötet. Vi äter inte på mötet.Några ord om…PRESENTATION
Vi presenterar oss bara EN GÅNG per möte, det räcker, annars blir det löjligt, och vi svarar INTE heller på den som presenterar sig!


VEM TALAR PÅ MÖTET?
Det är givetvis bara de ALKOHOLISTER som har TILLFRISKNAT, (med hjälp av de 12 Stegen och en AA-Sponsor), som talar på mötet, ingen annan! Hur kan jag veta något jag inte vet?


RESPEKTLÖST
Mötesformat som uppmanar och tillåter deltagarna att avvika från AA:s budskap är destruktiva (där man talar om vad som helst mellan himmel och jord), samtidigt som det är respektlöst mot dem som verkligen vill ha och behöver AA:s hjälp. AA-möten är INTE terapi!AA-mötetMÖTESFORMAT

OBS! Alla möten är sk. "Öppna Möten", vilket betyder att alla som är intresserade av AA, är välkomna! Mötestiden är 1 timme, om inget annat anges! Och vi är noga med att passa tiden!


INTRODUKTIONSMÖTE


På detta möte hjälper vi den eller de som är nya och/eller fortfarande lider av sjukdomen alkoholism, där vi går igenom följande information:

  • PROBLEMET
   (sjukdomen Alkoholism)

  • LÖSNINGEN
   (en Kraft större än oss själva)

  • HANDLINGEN
   (göra AA:s 12 Steg)

  • RESULTATET
   (lycklig, glad och fri)

Givetvis finns det utrymme för frågor under mötet! Deltagaren ska få tillräckligt med information om vad AA kan hjälpa honom/henne med, för att kunna ta ett beslut om AA är något för dem eller inte. De ska också få tel.nr. till de som leder introduktionsmötet, med löfte om att de kan ringa när som helst för ytterligare information och hjälp!


STORA BOKEN STUDIEMÖTE


Syftet med att studera "Stora Boken" är att vi lär oss hur AA-pionjärerna gjorde för att TILLFRISKNA från den dödliga sjukdomen alkoholism. Vi lär oss också vad AA är och inte är, och hur vi praktiserar detta när vi hjälper andra alkoholister att också uppnå en varaktig nykterhet.


Vi använder "Stora Boken Studieguiden" (översatt till svenska), från AA-gruppen "The Primary Purpose Group of AA", Dallas, Texas, USA. De har använt den i över 30 år med mycket stor framgång! Vi går bokstavligen igenom varje mening i "Stora Boken". Ett stort tack till vännerna i PPG i Dallas!!


ONLINEMÖTE


AA GRUPPEN ONLINE
Online på Skype:


Efter mötetEFTERSNACK
Det är självklart viktigt att stanna kvar en stund efter mötet för att kunna hjälpa och svara på frågor (på tu man hand ibland) för de som så önskar och för lite eftersnack! Någon kanske letar efter en Sponsor!


"Jag är ansvarig. När någon, var som helst, ber om hjälp, vill jag att AA alltid ska vara där. Och för det är jag ansvarig".Ta kontakt … Maila!FRÅGOR?
Har du frågor, funderingar eller vill ha mer information om de olika mötesformaten? Hör av dig!