AA STUDIER

Skrivarvänlig version

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

ALKOHOLISMALKOHOLISM – en tvådelad sjukdom. FYSISK ALLERGI och MENTAL BESATTHET. För att ta del av lösningen på den dödliga sjukdomen alkoholism måste jag först förstå problemet, annars verkar lösningen obegriplig.


Kapitlet "Läkarens åsikt" skrevs av William D. Silkworth, M.D. För många tillfrisknade alkoholister är denna delen av "Stora Boken" ansedd som den mest viktiga, eftersom den beskriver alkoholismen i termer som är vettiga för den riktiga alkoholisten. Av denna beskrivning, lär sig alkoholisten den exakta naturen av sjukdomen alkoholism och hur hopplöst detta själsliga och kroppsliga tillstånd verkar vara. Vi får reda på varför vi är oförmögna att kontrollera mängden vi dricker när vi väl har tagit de första få glasen. Men mer viktigt är att vi får veta varför vi inte kan hantera vårt beslut att inte ta det första glaset, när vi hade tagit ett fast beslut, utfästelse, högtidligt löfte, etc. för att aldrig dricka igen.