AA STUDIER
VARFÖR AA-STUDIER?AA, Anonyma Alkoholister, har EN LÖSNING på den dödliga sjukdomen alkoholism. För att överleva sjukdomen och leva lyckliga, glada och fria, måste vi studera och lära oss vad lösningen är och vad vi måste göra för att uppnå den.


PROBLEMET (Alkoholismen)

"Om du, när du uppriktigt vill, finner att du inte kan sluta helt eller om du, när du dricker, har liten kontroll över den mängd du konsumerar, är du förmodligen alkoholist. Om så är fallet lider du kanske av en sjukdom som endast en andlig upplevelse kan övervinna."
("Stora Boken" sid. 39)


LÖSNINGEN (en Kraft större än oss själva)

"Brist på kraft – det var vårt dilemma. Vi var tvungna att hitta en kraft med vars hjälp vi kunde leva, och det måste vara en Kraft större än oss själva. Uppenbarligen."
("Stora Boken" sid. 40)


HANDLINGEN (de 12 Stegen med en AA-Sponsor)

Men var och hur skulle vi finna denna Kraft? Ja, det är exakt vad denna bok handlar om. Dess främsta syfte är att göra det möjligt för dig att finna en Kraft större än dig själv, som kommer att lösa ditt problem."
("Stora Boken" sid. 40)


En AA-Sponsor hjälper (sponsrar) dig, att göra de 12 Stegen så fort som möjligt, för att åstadkomma lösningen på ditt problem!


RESULTATET (lyckliga, glada och fria)

Vi blir andligt friska, överlever sjukdomen alkoholism och lever lyckliga, glada och fria!


"Det finns en princip som är ett hinder för allt vetande, som står emot alla argument, och med absolut säkerhet kan hålla kvar en människa i evig okunnighet – den principen är att förkasta utan att utforska."
("Stora Boken" sid. 394)


"Åsikter bestäms ytterst av känslor, inte av intellektet."

Herbert Spencer