AA STUDIER

Köp "Stora Boken"!
Köp "Stora Boken" - pocketversionen!


STORA BOKENVi inom Anonyma Alkoholister är mer än hundra män och kvinnor som har tillfrisknat från ett till synes hopplöst mentalt och kroppsligt tillstånd. Huvudsyftet med denna bok är att visa andra alkoholister EXAKT HUR VI HAR TILLFRISKNAT. Vi hoppas att de skall finna dessa sidor så övertygande att ytterligare bevis inte kommer att vara nödvändiga. Vi tror att denna redogörelse för våra erfarenheter kommer att hjälpa alla att förstå en alkoholist. Många inser inte att alkoholisten är en mycket sjuk människa. Dessutom är vi övertygade om att vårt sätt att leva har sina fördelar för alla.
("Stora Boken" sid. XIII)


På sidorna 55 - 73 i "Stora Boken", visar de Första Etthundra (författarna till "Stora Boken") exakt hur vi går från ett till synes hopplöst mentalt och kroppsligt tillstånd till ett tillstånd där vi tillfrisknar och blir lyckliga, glada och fria!