AA STUDIER


SPONSORSKAPEn AA-Sponsor är en tillfrisknad alkoholist, som sponsrar (hjälper) den fortfarande lidande alkoholisten, att göra de 12 Stegen enligt "Stora Boken", så fort som möjligt, för att denne också ska bli en tillfrisknad alkoholist.


På sidorna 55 - 73 i "Stora Boken", visar de Första Etthundra (författarna till "Stora Boken") exakt hur vi går till väga för att tillfriskna från den dödliga sjukdomen alkoholism.


Skaffa dig en riktig AA-Sponsor (en som har fått ett andligt uppvaknande, som ett resultat av att ha gjort alla de 12 Stegen och tillfrisknat), så fort som möjligt!


OBS!
Att försöka göra de 12 Stegen utan en riktig AA-Sponsor,
är dömt att misslyckas!